Michiel Voet & Jeroen Bisscheroux
Van juni 2005 tot december 2005

Aan de gevel van een woonhuis op de De la Reyweg 478 in Transvaal is een architectonische unit gekoppeld. De unit is door een van de vensters naar buiten gestoken. Het ontwerp draagt verschillende betekenissen en functies in zich.

Een teken aan de façade
De sculpturale ingreep aan de façade laat een conflict in het gebouw zien. De gladde felgekleurde unit heeft een hitech uitstraling en contrasteert sterk met het karakter van de façade. Het lijkt wel de nieuwe tijd die zich heeft vastgeklonken aan de oude gevel van het pand. Dat de wijk een nieuwe tijd ingaat lijkt onafwendbaar.

Observeren en verzamelen

Als een parasiet lijkt de unit zich vol te zuigen met verhalen uit het oude huis en uit de buurt.
De unit verzameld, observeert en brengt de buurt in kaart. Zoals een duikboot de zeebodem observeert en afscant zo observeert de unit de voorbijgangers in de De la Reyweg en de nieuwbouw die gerealiseerd wordt in de buurt.

Denkruimte, werkruimte voor een persoon
De maat van de unit is voor een persoon. De bolle vorm van koepelramen lijken te refereren aan ogen. De associatie van de uitkijk dient zich aan. Onderwerpen die met kijken, waarneming en observatie te maken hebben liggen hiervan in het verlengde. De ruimte kan letterlijk gebruik worden door de kunstenaars die bij OpTrek verblijven en werken aan een project. De unit is sober ingericht met een stoel en een werktafel. Het is een kleine werkkamer, een ruimte voor concentratie, een plaats voor reflectie. Vanuit de unit kunnen plannen worden gesmeed en strategieën ontwikkeld.

Videoprogramma OpTV
Een ander belangrijk onderdeel is de 'mond' aan de voorkant van de unit. Hier bevindt zich een projectiescherm dat gebruikt wordt voor het speciale videoprogramma OpTV gemaakt door de kunstenaars Iratxe Jaio en Klaas van Gorkum. Verschillende maatschappelijke vraagstukken komen in dit kunstzinnige programma aan bod, met de volgende thema’s als richtlijn: stedenbouwkundige vernieuwing, maatschappelijke controle, communicatie, territoriale en huishoudelijke zaken. Het programma streeft daarbij naar een experimentele aanpak, waarin deze thema’s op een creatieve manier benaderd worden. OpTV stelt zich nadrukkelijk open voor ingezonden materiaal en bijdragen uit de buurt.
( Zie ook: OpTV)

Het unit biedt OpTrek een nieuwe mogelijkheid om naar buiten te treden en te communiceren naar de openbare ruimte toe.

Meer foto's...