OpTV

Een televisieprogramma op locatie speciaal voor Transvaal

Transvaal, een multi-etnische, oude arbeidersbuurt in Den Haag, staat voor ingrijpende veranderingen als gevolg van de uitgebreide stedenbouwkundige vernieuwingsplannen van de gemeente. 3000 huizen worden gesloopt, om plaats te maken voor 1600 voornamelijk duurdere koopwoningen. Een groot aantal van de huidige bewoners moet daarvoor vertrekken, huizen en straten worden leeg opgeleverd. Midden in deze uittocht staat het mobiele projectbureau OpTrek, een kunstenaarsorganisatie die voor een periode van drie jaar meetrekt met de sloop en kunstprojecten organiseert in de wijk. Hun kantoor heeft vaak een opvallende gevel. Dat kunnen ingrepen in de bestaande architectuur zijn of speciaal toegevoegde elementen. Voor de huidige gevel is een parasitaire uitbouw ontworpen en gebouwd door de kunstenaars Michiel Voet & Jeroen Bisscheroux, met een videoprojectiescherm aan de voorkant.

Dit is het kader van OpTV, een videoprogramma op locatie. Wat kan dit videokanaal betekenen voor de bewoners die gedwongen hun buurt moeten verlaten en een wijk die ingrijpend veranderd? Kan het zich inbedden in de maatschappelijke structuur van Transvaal, door zijn diensten aan te bieden als prikbord voor de plaatselijke gemeenschap? Kan het een kritische rol spelen door de ervaringen van het dagelijks leven in Transvaal in het breder verband te plaatsen van bijvoorbeeld stedelijke ontwikkeling en een veranderend politiek beleid? Of is het onvermijdelijk dat het zich neer moet leggen bij zijn rol in het begeleiden van de buurt in de overgang, als een ambivalent propaganda medium voor een stedenbouwkundig vernieuwingsproject?

OpTV zal zich over deze vraagstukken buigen, met de volgende thema’s als richtlijn: stedenbouwkundige vernieuwing, maatschappelijke controle, communicatie, territoriale en huishoudelijke zaken. Het streeft daarbij naar een experimentele programmering, waarin deze thema’s op een creatieve manier benaderd worden. OpTV stelt zich dan ook nadrukkelijk open voor ingezonden materiaal, en zal proberen actief in te spelen op de ontwikkelingen in Transvaal.

OpTV programmering en montage:
Iratxe Jaio & Klaas van Gorkum


Meer foto's