Themabijeenkomsten Laboratorium voor de Tussentijd weer van start!

Het Laboratorium voor de Tussentijd is een initiatief van Mobiel projectbureau OpTrek (Sabrina Lindemann) en is ontwikkeld in samenwerking met architect Iris Schutten. Het laboratorium is de denktank van Hotel Transvaal. Gedurende de looptijd van het programma van het Laboratorium (2007-2009) gaan vanaf 19 maart t/m juni 2009 maandelijks weer themabijeenkomst plaatsvinden waarbij de concepten die in het Laboratorium zijn ontwikkeld als 'work in progress' gepresenteerd worden en publiek en deskundigen de kans krijgen hierop te reageren. De eerste in die reeks is:

'Tijdelijke Ondernemings Plaats (TOP)'
Vesta Kroese (architect) en Anne Seghers (stedenbouwkundige)
TOP verzamelt plannen van startende ondernemers in Transvaal en koppelt deze vanuit een samenwerkingstrilogie (investeerders, lokale trekkers en creatievelingen) aan lege plekken in de herstructureringswijk. De ondernemer krijgt de kans zijn plan uit te proberen. TOP biedt daarbij informatie op het gebied van kredieten, boekhouding en regelgeving en levert architectonische markeringen en ‘prothesen’ die zowel de werkplek als de openbare ruimte opwaarderen. TOP daagt de bewoner uit een onderneming te starten en daarmee een plek in de toekomstplannen van de wijk te veroveren.

datum: 19 maart 2009
tijd: 19.30 uur inloop, 20.00 uur begin
info en reserveren: (06-48086762) laboratorium@optrektransvaal.nl

LOCATIE: Omdat OpTrek op dit moment nog geen nieuwe locatie in Transvaal heeft zijn we op 19 maart te gast bij Stichting Ruimtevaart op de Loosduinseweg 9, 2571 AA Den Haag, bereikbaar vanaf Den Haag CS tram 2 richting Kraayenstein halte Monstersestraat en tram 4 richting Uithof halte Monstersestraat

Overzicht bijeenkomsten themabijeenkomsten Laboratorium in 2009:

'Ambassade voor de Tussentijd'
Ana Dzokic en Marc Neelen (architecten, Stealth Unlimited)
en Iris de Kievith (architect)
datum: 16 april 2009

'Open Source Coöperatie'
Erik de Jong en Renato Jeuken (architecten, Bureau Beelding)
datum: 28 mei 2009

‘Ttom, Tussentijds ontwikkelingsmaatschappij’
Edwin Verdurmen, Casa Arnhem
datum: 18 juni 2009

Algemene informatie Laboratorium/denktank van Hotel Transvaal:
Veel Nederlandse stadswijken ondergaan een ingrijpende transformatie. Vaak is de blik daarbij gericht op de toekomst terwijl in de tussentijd, de langdurige periode van sloop en nieuwbouw, hele generaties opgroeien. Het OpTrek/Laboratorium voor de Tussentijd onderzoekt of er manieren zijn om plekken gedurende hun transformatie een duurzame impuls te geven. Daartoe ontwikkelen deskundigen uit diverse disciplines innovatieve strategieën voor stedelijke gebieden in transformatie die zowel invulling geven aan de tijdelijke tussenruimte als een andere aanpak bieden voor de transformatie zelf. Dat uit zich in programma's en gereedschappen die van betekenis zijn voor 'de tussentijd’ en een spin-off krijgen in de toekomstige situatie, modellen die een alternatief vormen voor het huidige 'eindbeelddenken’, ideeën die een nieuwe blik op de wijk genereren en concepten waarbij lokale identiteit, ondernemerschap, informaliteit en ‘open-source’ een rol in de stedelijke ontwikkeling spelen. Wat betekent dit voor de cartografie, de bewoners, de regelgeving, het rendement, de publieke ruimte, de bouw, en het beleid?

De resultaten van het LAB vinden hun neerslag op de website:
www.hoteltransvaal.com/lab,
in een publicatie en tijdens een symposium in het najaar van 2009 in samenwerking met Trancity.

Hotel Transvaal*-*****, verblijf in de tussentijd is sinds 16 oktober 2008 gesloten.

voor meer informatie:
info@hoteltransvaal.com
www.hoteltransvaal.com

Contact organisatie:
Mobiel Projectbureau OpTrek (06-40012241)
info@optrektransvaal.nl

Met dank aan:
Mondriaan Stichting Amsterdam, Stimuleringsfonds voor Architectuur, Fonds 1818, Stroom Den Haag, woningcorporatie Staedioen en de Gemeente Den Haag