Links

Diverse kunstprojecten en netwerken:

www.destrip-westwijk.net
kunstproject van Jeanne van Heeswijk dat plaatsvindt in een voormalige winkelgalerij in de Westwijk van Vlaardingen.

www.dresden-postplatz.de
Reclaim The public Space, Die Stadt uns allen.
Project waarin de vraag centraal staat: in hoe verre worden wij individueel beïnvloed door de ontwikkeling van de stedelijke omgeving?

www.multiplicity.it
Onderzoeksbureau dat zich verdiept in de stedelijke omgeving. Multiplicity is nu bezig met een onderzoek naar grensmechanismen, getiteld Border-Device(s)

www.borderdevices.org (onder constructie)

www.significans.de
Kunstenaarsgroep die rond de problematiek van het verblijven van asielzoekers en illegalen werkt. Zij richten hun aandacht op de verblijfsprocedures en met name die op lichamelijk gebied.

www.wochenklausur.at
Activistische kunstenaarsgroep die binnen een sociaal-politieke context werkt. Met hun projecten willen zij concrete verbeteringen binnen de samenleving aanbieden.

http://www.nieuwedomeinen.nl
Artistieke grensverkenningen in een vernieuwde woonomgeving.

www.zimweb.nl
Maatschappelijk kunstproject van Daniela Swarowsky en Stichting Occupying Space. Samen met winkeliers, bewoners en kunstenaars wil ZiM het Zwaanshals, een straat in het Oude Noorden van Rotterdam, in beweging brengen en nieuwe impulsen geven.

www.66east.org
66 East, Helge Kühnel, Joost Zonneveld

www.pswar.org
Public Space With A Roof, Inga Zimprich, Tamuna Chabashvili, Adi Hollander

www.artwalkamsterdam.nl

ARTWALK is een kunstenaarsinitiatief (opgericht door Holger Nickisch) gespecialiseerd in projecten in de publieke ruimte. Het gaat over kunst in een woonwijk, kunst in de straat.

www.keen.nl
Beleving met conventionele en interactieve visuele ontwerpen. "Wij willen mensen interesseren, betrekken, mooie en bruikbare dingen voor ze maken, ze verbazen. Alles bij elkaar opgeteld: ze laten beleven. Wij richten ons op die beleving met doordachte toepassingen van traditionele en interactieve visuele communicatie."


Kunstinstellingen:


www.cascoprojects.org
Casco is een platform voor experimentele kunst met een kritisch programma van kunstprojecten die de relatie tussen kunst en haar fysieke, sociale en politieke context aan de orde stellen.

www.stroom.nl
Stroom, Haags centrum voor beeldende kunst, actief centrum voor hedendaagse beeldende kunst met een breed scala aan activiteiten. Het programma: De stad, de kloof en de regels werd door Stroom opgezet als een kritisch platform bij de lopende herstructureringsprocessen in de Haagse wijk Transvaal.

www.skor.nl
Instelling voor verschillende kunstdisciplines in de openbare ruimte.

www.wdw.nl
Witte de With, Rotterdam, centre for contemporary art.


Den Haag:

Het Wijkplan Transvaal

Over het Wijkplan Transvaal, een gezamenlijk ontwikkelingsprogramma van de gemeente Den Haag en twee woningcorporaties. Het biedt een samenhangend pakket aan maatregelen op het gebied van o.a. wonen, werken, verkeer, leefbaarheid, welzijn en onderwijs. .

www.transvaal-denhaag.nl
Geschiedenis en informatie over verschillende faciliteiten, instellingen en activiteiten in en rond de wijk Transvaal, Den Haag.

www.transvaalkwartier.nl
Belangrijk nieuws, leuke feitjes en handige tips en links voor én door bewoners van de wijk Transvaal, Den Haag

www.onzebuurtaanzet.nl
Programma voor een grootschalige, integrale aanpak van de stedelijke problematiek.

www.geurst-schulze.nl
Geurst & Schulze architectenbureau heeft het stedenbouwkundig plan voor de wijk Transvaal in Den Haag ontworpen in opdracht van de Gemeente Den Haag, wooncorporatie Staedion en Haag Wonen.

www.staedion.nl
Wooncorporatie die 80% van het woningenbestand in Transvaal beheert.

www.denhaag.nl
Gemeentelijke site waarop onder ander ook het complete ‘wijkplan Transvaal’ te vinden is.

www.minbzk.nl
Gemeentelijke site waarop het concept van het Grote Stedenbeleid (GSB) te vinden is.


Geschiedenis:


www.budve.nl
Gedenkwaardige gebeurtenissen in Haagse wijken en buurten tussen 1900 en 2000 o.a.ook Transvaal.

www.gemeentearchief.denhaag.nl
Gemeentelijke site met informatie over de geschiedenis van Transvaal en Den Haag van 14e eeuw tot heden.


Migratie/ Asielzoekers:

www.hrw.org/dutch/press/2003/netherlands0409.htm
Human Rights Watch is dedicated to protecting the human rights of people around the world.

www.inlia.nl
Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers.

www.vanhartepardon.nl

Overkoepelend overlegorgaan én actiegroep voor ruimer pardon voor uitgeprocedeerde asielzoekers.

www.vluchtelingenwerkdenhaag.nl
Komt op voor de belangen van asielzoekers en vluchtelingen.


Architectuur en stedenbouw:

www.complett.nl
Jan Koerbes garbage architecture objects interiors and spaces made from recovered waste materials.

www.archistart.com
Architectuursite

www.archined.nl
Architectuursite

www.deruimte.org
Werkplaats waar plannen worden ontwikkeld op het gebied van stadsvernieuwing en architectuur. De Ruimte streeft naar een bewust omgaan met de stad, gebouwen en bewoners.

www.rchitecten.demon.nl
2012 Architecten. Zij werken vanuit de door hen geïnitieerde principes van Recyclicity; een organisatie die als uitgangspunt heeft om afval bruikbaar te maken voor de bouw, met zo min mogelijk toegevoegde energie voor transport en bewerking van de materialen.

www.rijksontwerpen.nl

NIROV
Nederlands instituut voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.

www.sev.nl
Stimuleert en werkt aan innovaties op het brede terrein van bouwen, wonen en leefomgeving.

www.inura.org
International Network for Urban Research and Action. INURA is a network of people involved in action and research in localities and cities.

www.ncl.ac.uk/guru
GURU: Global Urban Research Unit