Kijk op de wijk

Omdat er de komende tijd veel gaat veranderen in Transvaal is OpTrek bezig met het aanleggen van een gesprekkenarchief. Mensen, die in de wijk wonen, gewoond hebben, werken of op andere wijze bij de ontwikkelingen in Transvaal betrokken zijn, vertellen over hun betrokkenheid bij de buurt.

Het nieuw te vormen archief zal een caleidoscoop van verschillende oogpunten zijn die samen een beeld oproepen van het leven in Transvaal op dit moment.