Gevelprojecten

Het kantoor van OpTrek is gevestigd in een woning die reeds door de bewoners is verlaten. Wanneer het pand afgebroken wordt beweegt OpTrek mee met de afbraak. Om herkenbaar te zijn in de wijk laat OpTrek elk nieuw kantoor een eigen ‘gezicht’ geven. Voor het eerst werd dit gedaan door de Japanse kunstenaar Tadashi Kawamata, die aan de gevel en in het kantoor een houten constructie plaatste van oude vloerplanken uit afbraakwoningen in Transvaal. Met de verschillende gevelontwerpen wil OpTrek de nieuwsgierigheid van de bewoners en kunstgeïnteresseerde binnen en buiten Den Haag wekken voor de diverse activiteiten.

Tevens wil OpTrek via de verschillende gevelprojecten een eigentijdse dynamische visie neerzetten op architectuur en stedenbouw. Zo zijn de tijdelijke gevelontwerpen onder ander een uiteenzetting met het hergebruiken van afvalmaterialen in de bouw alsmede de regelgeving in architectuur en stedenbouw (zie Kawamata en 2012 Architecten).

De gevel in de Wesselsstraat (29 juni 2003 t/m 30 november 2003) is volgens de Recyclicity - principes gebouwd. De 2012 Architecten deden een speciaal onderzoek in de buurt naar de belangrijkste structurele lokale afvalstromen om zo een kringloop tot stand te brengen, waarin zo min mogelijke energie verspild wordt. Uiteindelijk gebruikten zij voor de gevel oude aluminium deuren die uit sloopwoningen in de buurt kwamen...