Sabrina Lindemann


Sabrina Lindemann (Berlijn, 1967) woont en werkt sinds 1991 in Nederland. Na een studie grafische vormgeving aan de Muthesius Kunsthochschule in Kiel, Duitsland, bracht een studentenuitwisseling haar naar Den Haag waar zij aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (1991-1992) vrije grafiek/schilderen studeerde en vervolgens van 1992-1994 de Tweede Fase Autonome Vormgeving volgde.

Sinds 1994 werkt zij als zelfstandige kunstenaar /urban curator en initieert en realiseert projecten in de context van sociaal-politieke en ruimtelijke vraagstukken. Zij is geïnteresseerd in de vraag hoe identiteiten en verbanden kunnen ontstaan, hoe zij in de tijd veranderen of juist gewist kunnen worden. Sinds 2000 werkt zij vaak in teamverband, locatiespecifiek en in samenwerking met mensen ter plekke. Middels haar projecten biedt zij de kijker/deelnemer een ander en soms ontregelend perspectief zodat het gewone in een ander licht wordt geplaatst en verrassende kwaliteiten en potenties van een plek en gemeenschap zichtbaar worden.

Thema's als stedelijke transformatieprocessen, tijdelijk gebruik, tussentijd en organische gebiedsontwikkelingen komen sinds 2002 regelmatig in haar werk aan bod.

Tn 2001 nam Lindemann het initiatief voor de oprichting van Mobiel projectbureau OpTrek. Naast haar werkzaamheden als dagelijkese projectleider geeft zij sindsdien regelmatig in binnen-en buitenland presentaties over het werk van OpTrek op vakconferenties en aan studenten.

zie ook:

http://www.linkedin.com/profile/edit?trk=hb_tab_pro_top

www.sabrinalindemann.com (under construction)