Annechien Meier

 

Annechien Meier (Noordwijk, 1970) volgde na een opleiding tekenen en schilderen aan de Koninklijke Academie van Beeldende kunsten te Den Haag (1988 -1992) de eerstegraads lerarenopleiding in Utrecht (1996 -1997). In Den Haag richtte zij de Vereniging Stand op en Projectruimte Meier van Eijsinga (1991-2001). In het werk van Annechien Meier staat communicatie tussen mensen in stedelijke of landschappelijke omgevingen centraal. Zij verkent door middel van haar installaties landschappelijke en urbane leefgebieden en onderzoekt hoe mensen hierin leven en wonen. Met deze speciaal voor een locatie vervaardigde installaties of projecten van duurzame materialen, probeert zij de nieuwsgierigheid te prikkelen en interactie met bezoekers aan te gaan, zodat een grotere bewustwording van de plek of omgeving ontstaat.

Sinds 2001 houdt Meier zich bezig met (volks)tuinen. Tuinen weerspiegelen inzichten en waarden van een cultuur, tijd of plaats. Veel mensen willen een volkstuin hebben. Terwijl de behoefte aan tuinen toeneemt, is de toekomst van veel volkstuinen onzeker. Door de groei van stedelijke gebieden staan steeds meer volkstuincomplexen op de nominatie om verplaatst of opgeheven te worden. Volkstuinen zouden een nieuwe functie moeten krijgen als openbaar toegankelijk groengebied binnen de nieuwe ruimtelijke ordening. De groeiende behoefte van stedelingen aan een eigen tuin, een volkstuin, of openbare groenvoorzieningen bracht Meier op het idee van een 'mobiele volkstuin', een verplaatsbare reuzenbloembak met voldoende ruimte voor groentebedden en een tuinhuisje. De mobiele tuin kan op openbare plekken in de stad worden gezet, bij een school of bejaardentehuis. De mobiele tuinen maken het belang van permanente volkstuinen en schooltuinen in de stad zichtbaar voor bewoners, gemeente en woningbouwcorporaties. Sinds 2009 verricht Meier op nationaal en internationaal niveau onderzoek naar concrete voorbeelden van kleinschalige agrarische projecten in een urbane omgeving die op een duurzame, cradle to cradle manier tot stand zijn gekomen en waarbij het verbouwen van groenten centraal staat.

Annechien Meier was samen met Sabrina Lindemann vanaf 2002 tot 2007 dagelijkse projectleiding van OpTrek.

www.annechienmeier.nl

http://annechienmeier.blogspot.com