Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)
< < < <

Schetsopdrachten#1


OpTrek heeft aan acht kunstenaars een schetsopdracht gegeven. Op 24 mei 2003 vond een informatiedag plaats. Stedebouwkundige Jeroen Geurst, van architectenbureau Geurst&Schulze b.v., Ogun Mellek, voormalige bewoner van Transvaal, en Nicole Teuwse van Stichting Boog (organisatie voor samenlevingsopbouw) vertelden over hun visie op de wijk. Tijdens en wandeling door de buurt hebben de kunstenaars zich verder georiënteerd in de wijk.
De kunstenaars hebben nu drie maanden de tijd hun projectvoorstellen te ontwikkelen. Eind september 2003 zullen de projectvoorstellen publiek worden gepresenteerd.
In 2004 zullen enkele van de ideeën worden gerealiseerd.

Korte omschrijving kunstenaars:

Tatsurou Bashi (Tazro Niscino, Japan) is in zijn werk gefascineerd door details in de openbare ruimte die hij door zijn werk in een andere context plaatst. Rond sculpturen, monumenten of straatverlichting bouwt hij ruimtes, die ingericht zijn als privé - woonkamers; volledig met boekenkast en stoelen. Door deze verschuiving van buiten naar binnen vindt een waarnemingsverandering plaats en richt hij de aandacht op alledaagse dingen, die vaak niet (meer) worden waargenomen. Verder onderzoekt hij de betekenis van een plek door voorwerpen uit het centrum van de stad naar de periferie te verplaatsen.
Klik hier voor zijn plan...


Guy Bahir (Israël -Nederland) is geïnteresseerd in de stad als levend organisme. Hij werkt met het materiaal wat de stad aan hem geeft. In zijn werk, wat de vorm van tijdelijke sculpturen heeft, is vaak een spanning tussen opbouw en afbraak aanwezig; of gecontroleerde constructies en ongeplande chaos. Hij heeft bijvoorbeeld uit oude bakstenen heel fragiele constructies gebouwd, die zonder enig cement overeind konden staan.
Klik hier voor zijn plan...


Helmut Dick (Duits-Nederlands) is geïnspireerd door individueel en collectief gedrag in de maatschappij. Dit gedrag kan voor hem naast de algemene acceptatie ook een bepaalde gekte inhouden. Hij probeert vanuit deze gedachte belangrijke elementen uit zijn eigen leven te verwerken met het doel dubbelzinnige situaties te creëren die een eigen of eigenzinnige poëzie laten zien.
In Berlijn maakte hij het werk: 'saladeveld zo groot als een flatgebouw'. Hij plantte in de schaduw van een flatgebouw een saladeveld waarvan hij later de kroppen weer verdeelde onder de bewoners.
De situaties van zijn werk zijn getekend door humor en absurditeit, alledaagse dingen verlaten hun bekende terrein zodat nieuwe betekenislagen kunnen ontstaan.
Klik hier voor zijn plan...

Wapke Feenstra (Nederland) voor haar is de relatie tussen mens en omgeving belangrijk. Het gaat om de gekleurde subjectieve relatie met de omgeving en met name om het mentale beeld dat men daarvan heeft. Zij ontwikkelt (vaak samen met een team) visuele structuren die recht doen aan individuele observaties en visuele eigenschappen van een plek. Met haar werk biedt zij kleine rituelen en/of visuele catharsis waarbij het specifieke en het algemene zo worden vermengd dat er een nieuw beeld ontstaat. Zie voor de stadsgezichten o.a. de internetwerken www.cbk.dordt.nl en www.woefwoef.nl Ook de kunst zelf wordt door Feenstra gezien als omgeving, als een historisch beladen en een persoonlijk ervaren omgeving.
Klik hier voor haar plan...


Petra Gerrits (Rotterdam) "Situaties in de publieke ruimte in brede zin, maar in het bijzonder die in de marginale overblijvende ruimten, vormen het uitgangspunt voor het onderzoek van Petra Gerrits. Ruimten die ongepland ontstaan tijdens het ontwikkelen van stedelijke omgeving. Door haar onderzoek signaleert zij de fricties die in de loop van de tijd zijn ontstaan tussen de planning en het gebruik van de ruimte, en benadrukt deze in haar werk. (...) Ze is op zoek naar verschillende sporen die de consequentie zijn van zowel bewust als onbewust gebruik van deze openbare plekken. Haar projecten zijn een reactie op de gevonden eigenaardigheden in de ruimten waar luwte de spelbreker is tussen functie en gebruik". (einde citaat)
Klik hier voor haar plan...


Tilmann Meyer-Faje (Duits-Nederlands) houdt zich bezig met het verschil tussen de taal waarmee gebouwen worden beschreven en hun daadwerkelijke verschijningsvorm. Dit leidde onder meer tot een aantal rondleidingen in stedelijke omgevingen (Mozart-really, Mannheim, 2001). Hij is geïnteresseerd in de differentie van de verschijning van realiteit: wat zien wij, wat is echt, hoe komt betekenis tot stand en hoe wordt erover gecommuniceerd?
Hoe wordt in stadsvernieuwingsgebieden door stedenbouwkundigen over plannen gepraat? Hoe worden deze in het openbaar gepresenteerd en wat betekenen zij in de realiteit? In de laatste jaren heeft hij voornamelijk rondleidingen in de openbare ruimte gegeven.
Klik hier voor zijn plan...


PIEK (Nederland - Sri Lanka) werkt als Duo. Zij zijn in hun werk bezig met de spanningen die ontstaan in een multiculturele samenleving. Globalisatie en de verschillen van de religies zijn vaak hun thema.
Voor een kunstopdracht in Meppel, met de vraag meer leven in het 'dode water' van een gracht te brengen, werd door hun een gat in de wateroppervlakte van de gracht gemaakt en het geld voor de opdracht naar India gestuurd om daar ter plekke een waterproject te financieren.
Klik hier voor hun plannen...


Ahmet Polat (Turks - Nederlands) fotografeert Turkse gemeenschappen, hun leefwijze en hun omgang met integratie. Hij is geïnteresseerd in de verhalen van de tweede en derde generatie migranten. Zijn motivatie haalt hij uit de eigen zoektocht naar zijn wortels in de Turkse cultuur. Tijdens het werkproces ontstaan ook gesprekken, die hij later probeert te verwerken door beeld en taal te combineren.
Klik hier voor zijn plan...