Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)
project27groot
   < < < <

Laboratorium voor de Tussentijd

Idee: OpTrek (Sabrina Lindemann)

Ontwikkeld en gerealiseerd: i.s.m. Studio Iris Schutten

Periode: 2007 - 2009

 

Gedurende twee jaar werd in het Laboratorium gewerkt aan de ontwikkeling van vernieuwende concepten voor zowel de 'tussentijd' (de vaak langdurige periode van sloop en nieuwbouw) als voor transformatiewijzen. Door een caleidoscopische kijk bracht het Laboratorium potenties die reeds in herstructureringswijken besloten liggen in kaart en zette deze in voor de ontwikkeling van nieuwe concepten, die - op even vernuftige wijze als Hotel Transvaal - gebruik maken van het 'in verandering zijn'. Uitgangspunt was dat de 'tussentijd' en de 'probleemwijken' vele fenomenen kennen die van betekenis kunnen zijn voor transformatieprocessen, terwijl zij vaak 'uitgeplaatst' worden of onbenut blijven. Het Laboratorium maakte deze concepten toegankelijk voor een breed publiek en voedde en stimuleerde daarmee het nationale discours rondom herstructurering. Nieuwe denkmodellen zijn nodig om de op eindresultaat gerichte huidige stedelijke aanpak te veranderen.

Het Laboratorium voor de Tussentijd organiseerde daartoe vier intensieve workshops, verschillende lezingen, een serie verdiepende studies, diverse themabijeenkomsten en een landelijke studiedag. Aan de deelnemers - laboranten - werd gevraagd om visies te ontwikkelen voor wijken in transformatie in het algemeen en deze te concretiseren voor Transvaal in het bijzonder. Dit alles vond zijn neerslag op een website en in een publicatie: Stedelijke transformatie in de Tussentijd, Hotel transvaal als impuls voor de wijk die in het voorjaar van 2010 is verschenen bij SUN Trancity.

De initiatiefnemers van het Laboratorium, Sabrina Lindemann en Iris Schutten, gaan ervan uit dat binnen het complexe veld van stedelijke vernieuwing samenwerking tussen uiteenlopende disciplines nodig is. Zij zijn van mening dat vergaande specialisering binnen de huidige maatschappij integrale, vernieuwende visies op de stad in de weg staat en betrekken in hun zoektocht daarom architecten, kunstenaars, stedenbouwkundigen, planologen, filosofen, sociologen, schrijvers, vormgevers, economen en anderen.

Workshopprogramma Laboratorium voor de Tussentijd
Juni 2007        - Mapping van de Tussentijd
Februari 2008 - Concepten voor de Tussentijd
Oktober 2008 - Concepten voor Transformatiewijzen
Oktober 2009 - Studiedag 'Stedelijke transformatie in de tussentijd' (ism Trancity

Kijk voor deelneemers, concepten en programma op: www.hoteltransvaal.com/lab