Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)
project25groot project25klein
   < < < <

2x Rondetafelgesprekken:

Kunstenaars in stedelijke ontwikkelingsgebieden, waar zijn zij aan begonnen?

OpTrek te gast bij:  IN THE NEIGHBOURHOOD, een project van ARTWALK en Veemvloer

In het voorjaar van 2006 werd OpTrek door het Amsterdamse kunstenaarsinitiatief ARTWALK uitgenodigd om deel te nemen aan het project IN THE NEIGHBOURHOOD. ARTWALK, geïnitieerd door kunstenaar en curator Holger Nickisch opereert naar eigen zeggen 'op het kruispunt waar actuele ontwikkelingen in de beeldende kunst, plaatsgerichte sociale interactie, stadsplanning en architectuur een nieuwe verhouding aangaan'.

In het verlengde van het symposium Kunstenaars in de stedelijke vernieuwing:schoothond of pitbull? stelde OpTrek voor als bijdrage aan IN THE NEIGHBOURHOOD twee gespreksrondes te organiseren met de drie componenten: kunst, sociale interactie en stedelijke omgeving. Doel van deze gesprekken was te onderzoeken of de verworven inzichten en ervaringen van kunstenaars die stedelijke ontwikkelingsgebieden als hun werkterrein hebben, toepasbaar zijn door derden.

Kan een woningbouwcorporatie leren van elders opgedane kennis om deze te integreren in nieuw beleid? Daarbij spelen ook vragen over de positie van betrokken partijen: hoe verhouden kunstenaars zich bijvoorbeeld tot hun opdrachtgevers, hoe kunnen woningbouwcorporaties kunstprojecten in hun plannen opnemen, welke verwachtingen hebben corporaties en kunstenaars ten opzichte van elkaar? Behalve kunstenaars en woningcorporaties zijn er diverse andere partijen betrokken in stadsvernieuwingsgebieden. Ieder met eigen belangen en een eigen visie op de rol van de kunst. Gemeentelijke diensten, een stadsdeel en andere beleidsmakers plegen Community Art of gemeenschapskunst in te zetten als een verbindende factor, voor doelstellingen die buiten de kunst zelf liggen. Wat betekent dit voor de autonomie van de kunst als de sociale functie eenzijdig wordt benadrukt? Het eerste gesprek werd gevoerd met kunstenaars die in stedelijke ontwikkelinggebieden werken.

Tijdens het tweede gesprek met beleidsmakers uit de gemeenten Den Haag en Amsterdam, woningcorporaties, fondsen en kunstinstellingen werden nut en noodzaak van een kennisverzamelpunt verder uitgediept. OpTrek constateerde op basis van eerdere gesprekken met kunstenaars en beleidsmakers dat er behoefte is aan een centraal informatiepunt. Daar zou praktische informatie over bijvoorbeeld vergunningen en randvoorwaarden verzameld moeten worden, maar ook meer inhoudelijke zaken zoals criteria voor interessante en kwalitatief goede kunstprojecten. Als een goede kandidaat voor deze taak werd het landelijke KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing genoemd. Dit kenniscentrum verbindt naar eigen zeggen de verschillende werelden in de stedelijke vernieuwing, agendeert onderwerpen en verzamelt informatie. Een centraal informatiepunt met een landelijk netwerk zou beleidsmakers en kunstenaars kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen van hun plannen voor stadsvernieuwingsgebieden en wederzijdse verwachtingen realistischer kunnen maken.

 

periode: 9 februari t/m 9 april 2006

gespreksleider: Lucas Verweij, directeur Academie voor Bouwkunst, Rotterdam

datum 1e rondetafelgesprek: 26 maart 2006

locatie: Veemvloer, Amsterdam

deelnemers: kunstenaars en kunstenaarsinitiatieven werkzaam in stedelijke vernieuwing

verslag: Carlijn Diesfeld

datum 2e rondetafelgesprek: 6 april 2006

deelnemers: vertegenwoordigers van gemeenten Den Haag en Amsterdam, woningbouwcorporaties, kunstinstellingen en fondsen

locatie: Westergasfabriekterrein, Amsterdam

verslag: Joost Zonneveld 

 

Kunstenaars in stedelijke ontwikkelingsgebieden, waar zijn ze aan begonnen?

Zondag 26 maart 2006 Veemvloer

Deelnemers:

Amsterdam: Holger Nickisch, Artwalk; Marjolijn Boterenbrood, Stichting Werkspoor; Joost Zonneveld, 66east; Inga Zimprich, Public Space with a Roof; Ida van der Lee, Sloophamer- Schatkamer

Arnhem: Norman Beierle en Hester Keijser

Den Haag: OpTrek, Sabrina Lindemann en Annechien Meier

Rotterdam: Kamiel Verschuren; Stichting B.A.D; Daniela Swarowsky van ZiM; Jan Konings, ontwerper openbare ruimte; Wapke Feenstra; Huisboomfeest; Iris Schutten; In Situ architecten

 

Donderdag 6 april 2006 Westergasfabriekterrein

Deelnemers:

Amsterdam: Dick Jansen, stadsdeelwethouder OCW van stadsdeel Westerpark; SBK Amsterdam Westerpark; William Rodenburg, projectleider van SerVicePunt-Kunst; Ineke Brunt, projectleider concernprojecten Woningbedrijf Ymere; Els Reijnders, staflid Amsterdams Fonds voor de Kunst; Holger Nickisch, kunstenaarsinitiatief Artwalk; Bram Heijkers, adviseur KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing

Den Haag: Ati Mol, trajectadviseur Kunst en Cultuur /Natuur en Milieu, Fonds 1818; Luc Meuwese, voorpost ambtenaar, gemeente Den Haag OCW; Arno van Roosmalen, directeur Stroom Den Haag; Geert ten Hertog, ontwikkelingsmanager vastgoed woningbouwcorporatie Staedion; Sabrina Lindemann, Annechien Meier, kunstenaarsorganisatie OpTrek; Wytse Bakker, atelierconsulent Stroom Den Haag