Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)

project23groot
   < < < <

Symposium: Kunstenaar in de stedelijke vernieuwing: schoothond of pitbull?

Over 'de rol van de kunstenaar in de stedelijke vernieuwing'.

 

Gespreksleiding: Lia Gieling en Jeroen Boomgaard

Projectpresentaties: Marjolein Boterenbrood, Teike Asselbergs van Orgacom, Daniela Swarovsky, Rini Biemans. 

Datum: 19 t/m 20 november 2005

 

Afbraak en nieuwbouw vinden sinds enkele decennia in vrijwel elke grotere Nederlandse stad plaats. De schaal waarop dit gebeurt en het aantal wijken dat onder de schop gaat vormen echter een nieuw fenomeen. Dat geldt eveneens voor het aantal kunst(zinnige)projecten dat in herstructureringswijken en op vinexlocaties als paddenstoelen uit de grond schiet. De verscheidenheid en de uiteenlopende invalshoeken van deze projecten roepen vragen op over de positie van de kunstenaar en diens mogelijkheden en beperkingen.

Doel van het symposium was inzichtelijk te maken op welke wijze kunstenaars op dat moment actief waren in de stadsvernieuwing, en met welke resultaten en onder welke voorwaarden kunst op inhoudelijke wijze kon functioneren in stedelijke ontwikkelingsprocessen. Tijdens een tweedaags programma werden die voorwaarden en waarden van kunst in die stedelijke gebieden verkend, daarnaast kwamen ook de onderscheiden rollen van kunstenaars en opdrachtgevers ter discussie en werden er een aantal Nederlandse kunstprojecten belicht. De deelnemers gingen tijdens de eerste dag van het symposium op excursie naar Rotterdam waar het Proefpark de Punt van Rini Biemans en het project Zwaanshals in Motion van Daniela Swarovsky werden bezocht.
Het symposium fungeerde als een platform voor kunstenaars, actievoerders en deskundigen van uiteenlopende disciplines zoals architecten, stedenbouwkundigen, woningcorporaties en sociologen. Ook lokale ambtenaren en politici waren vanuit hun betrokkenheid bij de herstructureringsproblematiek aanwezig. Gezien de uiteenlopende posities en belangen van de aanwezigen leidde het uitwisselen van ieders ervaringen en inzichten tot een vruchtbare bijeenkomst.

locatie: Noeroel Islam Moskee, Transvaal

Zie de website www.schoothondofpitbull.nl voor alle namen, data, besproken thema's,

en de complete programmagegevens en verslagen.