Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)
project22groot
   < < < <

Debaserie: 'De Stad ontmoet de Wijk'

Idee: WochenKlausur (Wolfgang Zinggl, Martina Reuter, Karin Nussbaum)

Ontwikkeling en uitvoer: OpTrek in samenwerking met het Instituut voor Verborgen Kennis (Sarah Verroen) en Stichting Buurtdebatten (Atalay Celenk)

periode: De Stad ontmoet de Wijk 8 november 2005 t/m 14 februari 2006

 

Transvaal oogt als een vrij gesloten wijk met bewoners die vooral in de wijk zelf verblijven en die niet vaak in andere stadsdelen of het centrum van Den Haag komen. OpTrek nodigde de Weense kunstenaarsgroep WochenKlausur uit om dit gegeven verder te onderzoeken. Volgens deze kunstenaarsgroep kunnen de problemen van een zogenoemde achterstandswijk niet worden opgelost door afbraak van woningen, nieuwbouw en door kapitaalkrachtige bewoners aan te trekken. Het betrekken van dit stadsdeel bij de rest van de stad is een zaak die heel Den Haag aangaat. WochenKlausur ontwikkelde het plan Te gast in Transvaal, een debatcentrum waar locale en regionale sociale, maatschappelijke, culturele en politieke instellingen zich kunnen presenteren. Hiermee wilde de kunstenaarsgroep een brug slaan tussen het centrum van Den Haag en de wijk. Tegelijkertijd moest het een plek worden waar iedereen die was geïnteresseerd in andere culturen en in politieke en sociale vragen met elkaar in gesprek zou gaan. Steeds stond het idee centraal dat de 'wijk' in gesprek ging met de 'stad' en de 'stad' met de 'wijk'.

Het plan voor een discussiecentrum leidde tot een debatserie die plaatsvond in het Marokkaanse visrestaurant Nuevo Plaza in Transvaal. Het programma omvatte twaalf algemeen maatschappelijke thema's met relevantie voor het leven in de wijk. Verenigingen, universitaire instituten, media en culturele organisaties werden uitgenodigd om gastheer te zijn. In het panel zaten zowel landelijke deskundigen als professionals  uit Transvaal, zoals een imam, een jongerenwerker en een directeur van een basisschool.

werkperiode: WochenKlausur: 18 maart tot 18 april 2005

locatie: Nuevo Plaza, Paul Krugerlaan 269, Transvaal