Links


Selectie: Kunstprojecten, Tussentijd, Tijdelijk gebruik, Herbestemmingen, Organische ontwikkelingen

Jeanne van Heeswijk
kunstenaar Jeanne van Heeswijk heeft de afgelopen jaren talloze kunstprojecten ontwikkeld in een stedelijke context, in nauwe samenwerking met buurtbewoners. Zij nam onder mee haar intrek in het leegstaande Blauwe Huis op IJburg en eerder transformeerde zij de vervallen winkelgalerij De Strip in Vlaardingen om tot een buurthuis annex tentoonstellingsruimte. Momenteel is Van Heeswijk artist in residence bij de Academie voor Bouwkunst Amsterdam. Komende zomer werkt zij met studenten van de academie aan een kunstproject in Ansfield, een verpauperde arbeidersbuurt in Liverpool. Zij gaat hier zes tot acht vervallen huizen herbouwen met gerecycled materiaal.
http://www.jeanneworks.net/

WochenKlausur,  Oostenrijk
Activistische kunstenaarsgroep die binnen een sociaal-politieke context werkt. Met hun projecten willen zij concrete verbeteringen binnen de samenleving aanbieden. www.wochenklausur.at

Open Lab Ebbinge, Groningen
Op het Open Lab Ebbinge In het hart van Groningen verrijzen in het centrum op 1 hectare grond, paviljoens die de nieuwste innovaties aan het publiek tonen, waar lezingen en concerten worden georganiseerd en gewoond en gewerkt kan worden. De tijdelijke microstad zal door toonaangevende architecten op het gebied van tijdelijke bouw vormgegeven worden en daarmee de internationale uitstraling van Groningen op dit gebied verder versterken. http://www.ebbingekwartier.nl/index.php?view=projecten&id=1

NU HIER, Rotterdam
Bij NU HIER van Esther van der Wiel en Gerda Zijlstra ontwikkelen we door te doen. De grote kracht van tijdelijke projecten is dat er veel minder weerstand is tegen bijzondere, onbekende vormen van gebruik, van nieuwe programmas. Daardoor zijn er kansen voor vernieuwing en voor het experiment. Wat werkt blijft! Wat niet werkt verdwijnt. http://www.nuhier.org/

Departement voor Tijdelijke Ordening, Arnhem
In januari 2011 presenteerde het Departement voor Tijdelijke Ordening de Transitiekaart van Arnhem. Een multimediale kaart van Arnhem die niet alleen het aanbod aan beschikbare lege ruimtes en gebouwen toont, maar ook inzicht geeft in eigendom, betrokken partijen, belangen en duur van de leegstand. Op basis van deze gegevens kunnen plannen worden gemaakt voor het gebruik van de transitiefase. Initiatiefnemers: Peter Groot, architect/directeur bij Hoogte Twee Architecten en Edwin Verdurmen, directeur bij architectuurcentrum CASA.
http://www.dto.nu/

H-spot Bijlmer, Amsterdam
Een bruisende en ondernemende H-society is richtinggevend voor
de toekomstige herontwikkeling van Heesterveld in de H-buurt van Amsterdam Zuidoost. Met de H-spot voor Heesterveld maakt het H-team onder leiding van Eva de Klerk de uniciteit van Heesterveld weer zichtbaar. Daardoor is Heesterveld een nieuwe kleur op het culturele palet van Amsterdam Zuidoost.
http://www.evadeklerk.com/H-spot.html

Schieblock Rotterdam
Een grote hoeveelheid kantorenleegstand en een sluimerende economische crisis leiden tot vertragingen in binnenstedelijke ontwikkelingen. Ook het Rotterdam Central District bevindt zich in de spagaat van torenhoge ambities en een weerbarstige realiteit. Toch is dit juist de conditie waarin het Schieblock - laboratory for urban development is opgericht. Op particulier initiatief is met steun van eigenaar LSI en OBR een 5-jaren plan ontwikkeld voor de tijdelijke transformatie van dit bijzondere kantoorgebouw in het Rotterdam Central District. http://www.schieblock.com/index.php?pageID=5

Studio Iris Schutten, Den Haag
Iris Schutten werkt sinds haar afstuderen aan de TU Delft in 1998 als zelfstandig architect. Zij houdt zich bezig met de transformatie van de gebouwde omgeving. Haar werk manifesteert zich niet binnen één discipline, het is eerder de thematiek en mentaliteit die als een rode draad door haar werk loopt. Het blootleggen van de ongeziene stad, het uitgaan van potenties van de bestaande gebouwde omgeving, het laten van ruimte voor ontwikkelingen in de tijd en het geven van ruimte aan diversiteit en spel staan centraal in haar werk.
http://www.irisschutten.net/

Jan Koerbes
garbage architecture objects interiors and spaces made from recovered waste materials.
www.complett.nl

2012 Architecten, Rotterdam
design products and buildings and develop strategies to facilitate the transition to a sustainable society. A shortage of fossil fuels and other natural resources is already forcing major changes in societies around the world. 2012Architects develops processes that empower local exchange and production, as an alternative to transporting our resources, products and components around the globe. The work of 2012Architects shows that waste-streams and limited resources are an opportunity for innovative design. http://www.2012architecten.nl/

Herbestemmingsteam
Onder voorzitterschap van oud-wethouder van Amsterdam Duco Stadig agendeert dit team van zeven experts (bestuurlijk, bouwend, ontwerpend, historisch, als eigenaar of als procesdeskundige) thema's rondom herbestemming. Analyserend en reflecterend op de praktijk. Recente activiteiten: overzicht van financiële stimuleringsmaatregelen voor transformatie.
http://www.herbestemming.nu

Anna vastgoed & cultuur Den Haag
ANNA Vastgoed & Cultuur beheert (tijdelijk) leegstaande gebouwen in opdracht van de eigenaar, en stelt deze ter beschikking aan de culturele sector totdat er een nieuwe bestemming voor is gevonden. In de tussentijd zorgt ANNA Vastgoed & Cultuur er voor dat de panden een interessante culturele en/of maatschappelijke plek worden .
http://www.annavastgoedencultuur.nl/

Boei
BOEi is een non-profit organisatie die zich bezighoudt met herbestemmen van industrieel erfgoed. Zij doet dit vanuit verschillende invalshoeken: als investeerder, als ontwikkelaar, als adviseur. Of een combinatie hiervan.
http://www.boei.nl

Kunst -en architectuur instellingen en netwerken
Stroom Den Haag
in 1989 opgericht als onafhankelijke stichting, is een kunst- en architectuurcentrum met een breed scala aan activiteiten. Het programma richt zich vanuit beeldende kunst, architectuur, stedenbouw en vormgeving op de stedelijke omgeving.
http://www.stroom.nl/index.php

SKOR
Instelling voor verschillende kunstdisciplines in de openbare ruimte.
www.skor.nl

AIR - architectuurcentrum van Rotterdam.
Het daagt uit tot het publieke en professionele gesprek over de architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur van Rotterdam en zijn regio.
http://airfoundation.nl/

NAi- Nederlands Architectuurinstituut
is archief, museum, bibliotheek, cultureel podium en discussieplatform ineen.
http://www.nai.nl/

NIROV
divers netwerk voor professionals uit de publieke en private sector die samen werken aan ruimtelijke ontwikkeling, bouwen en wonen. http://www.nirov.nl/

Architectuurwebsite
www.archined.nl

SEV
Stimuleert en werkt aan innovaties op het brede terrein van bouwen, wonen en leefomgeving. www.sev.nl

International Network for Urban Research and Action.
INURA is a network of people involved in action and research in localities and cities.
www.inura.org

GURU: Global Urban Research Unit
www.ncl.ac.uk/guru

Meer informatie over Den Haag:

Het Wijkplan Transvaal

Over het Wijkplan Transvaal, een gezamenlijk ontwikkelingsprogramma van de gemeente Den Haag en twee woningcorporaties. Het biedt een samenhangend pakket aan maatregelen op het gebied van o.a. wonen, werken, verkeer, leefbaarheid, welzijn en onderwijs. .

www.transvaal-denhaag.nl
Geschiedenis en informatie over verschillende faciliteiten, instellingen en activiteiten in en rond de wijk Transvaal, Den Haag.

www.transvaalkwartier.nl
Belangrijk nieuws, leuke feitjes en handige tips en links voor én door bewoners van de wijk Transvaal, Den Haag

www.staedion.nl
Wooncorporatie die 80% van het woningenbestand in Transvaal beheert.

www.denhaag.nl
Gemeentelijke site waarop onder ander ook het complete 'wijkplan Transvaal' te vinden is.