Rijk laks met aanpak illegalen

DEN HAAG De aanpak van illegale vreemdelingen is 'dweilen met de kraan open' zolang het rijk de gemeente niet voldoende meehelpt met de opsporing. Dat schrijft burgemeester Deetman in een boze brief aan de Tweede Kamer en VVD-minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

In de ongekend felle brief pleit Deetman voor een veel hardere aanpak van illegale werknemers. Met name illegale Bulgaren zorgen voor veel overlast in de Haagse wijken Transvaal, Schilderswijk, Rustenburg, Oostbroek en Regentes-Valkenbos. Het afgelopen jaar is er met grootschalige politieacties tegen de Bulgaren opgetreden.
De burgemeester pleit in de brief voor een 'fundamentele discussie' over de manier waarop arbeid in Nederland wordt verricht. Ook moeten er van hem meer cellen komen en moeten de boetes worden verhoogd voor werkgevers die illegalen in dienst hebben. Ook zouden er weer vergunningen moeten worden ingevoerd voor uitzendbureaus en loonbedrijven. Deetman wil meer inzet van de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) en de Sociale Inlichtingen en Opsporings Dienst (SIOD) bij de acties in de Haagse wijken. Die twee diensten, maar ook organisaties als de douane en de belastingdienst, zouden niet zoveel belangstelling tonen voor het jagen op illegale vreemdelingen in Den Haag. De gemeente kan volgens Deetman alleen iets aan de overlast van illegalen doen, als zij in illegale pensions wonen of op straat overlast veroorzaken. Als de illegalen zich aan de regels houden, maar wel illegaal in Den Haag wonen en werken,. heeft de gemeente geen rechtsgrond om ze aan te houden. Deetman stelt voor om bij het ministerie van BZI een speciale projectdirecteur aan te stellen voor het aanpakken van de problemen met illegalen.

Resultaten

UIit een gisteren verschenen notitie blijkt dat de acties bij illegale slaaphuizen voorzichtige resultaten lijken op te leveren. In de wijken waar veel is gecontroleerd, lijken nu meer panden dan normaal te koop te staan. Een speciale analist van de gemeente brengt de criminele netwerken rond de Bulgaren in kaart. In tegenstelling tot de andere steden zijn de illegalen die in Den Haag wonen meestal zelf niet betrokken bij criminaliteit, maar worden ze alleen als goedkope arbeidskracht gebruikt in een crimineel circuit.

Haagse Courant 16.4 2003