Vernieuwing Transvaal uitgebreid

DEN HAAG De markt aan de Herman Costerstraat en het nabij gelegen bedrijventerrein langs het spoor van tramlijn 11 worden de komende jaren vernieuwd. De gemeente wil op die manier de wijk Transvaal toegankelijker maken. Zo blijkt uit een voorstel van wethouder A. Hilhorst (PvdA, ruimtelijke ordening) aan de gemeenteraad.

Het gemeentebestuur stemde gisteren in met de vernieuwingsplannen voor Transvaal. De komende tien tot twaalf jaar investeren de gemeente, de woningcorporaties Staedion en Haag Wonen en het rijk 66 miljoen euro in de wijk. Kleine oude huizen maken plaats voor grotere. De vernieuwing van Transvaal is al enkele jaren gaande. Om de vaart te houden in de vernieuwingsoperatie wil Hilhorst een' aanvoerder' aanstellen. Dat is een soort superambtenaar die zich bij het opknappen van de wijk niets hoeft aan te trekken van ambtelijke molens of andere tijdrovende procedures.
De financiering van de stadsvernieuwingsoperatie is nog niet helemaal geregeld. De woningcorporaties en de gemeente hebben elk een bijdrage van 23 miljoen euro toegezegd. Van het rijk wordt een bijdrage van 20 miljoen euro verwacht. De wethouder zegt 'goede hoop' te hebben dat het ministerie van VROM dit geld weghaalt bij rijke woningcorporaties uit andere delen van het land. Het ministerie heeft volgens de bestuurder evenwel geen enkele toezegging gedaan dat het gevraagde geld er ook echt komt. Niettemin is het volgens Hilhorst niet meer verantwoord langer te wachten en te onderhandelen. Hilhorst zegt dat de extra bijdrage van zes miljoen euro die de gemeenteraad vorig jaar beschikbaar stelde om het vernieuwingsproces van de grond te krijgen, ook goed zal worden besteed. D66 overweegt morgen tijdens de raadsvergadering voor te stellen om de miljoenen weer terug te halen, omdat het Hilhorst niet is gelukt het geld uit te geven.
De Haagse markt blijft volgens de wethouder de functie van 'goedkoopte-eiland' voor de wijk en de stad behouden. De wethouder zegt af te willen van de opslagcontainers die over het marktterrein staan verspreid. Ook wil hij dat de ondergrondse parkeergarage toegankelijker wordt en dat het gebouw aan de kop van de markt aan het Hobbemaplein verdwijnt.


Haagse Courant 10.12.1003