Uitzetten illegalen lukt niet’

DEN HAAG
Het plan van minister Verdonk om illegalen massaal het land uit te zetten, wordt een mislukking. Dit voorspellen deskundigen op het gebied van vreemdelingen beleid.

Volgens hen lukt het nu al nauwelijks om opgepakte illegalen uit te zetten. Het overgrote deel wordt uiteindelijk weer op straat gezet. Uitgezette illegalen zullen bovendien blijven terugkomen, stellen ze. Verdonk komt deze maand met een plan van aanpak om het aantal illegalen in Nederland, naar schatting zo'n 150.000, sterk terug te dringen. Alleen al de eerste drie jaar wil zij 26.000 mensen uitzetten. Daartoe worden twee vertrekcentra opgericht met in totaal 1500 plekken. Leo Wilde, chef van de dienst Vreemdelingenpolitie in Amsterdam-Amstelland, stelt dat eenvijfde van alle opgepakte illegalen daadwerkelijk wordt uitgezet.
Peter Janssen, hoofd bewonerszaken van het grenshospitium in Amsterdam, betwijfelt het nut van grenshospitia bij het uitzetten. "Ik kan me niet voorstellen dat we met 1500 speciale gevangenisplekken de illegaliteit bestrijden. Mensen worden ook vastgezet om ze even van de straat te halen. Maar dat zal niemand zeggen." Leo Wilde bevestigt dat het uitzetbeleid vooral dient om de misdaad te bestrijden.
" Het beleid is gedoemd te mislukken", zegt Jan Mulder, oud-directeur van vertrekcentrum Ter Apel. "Verdonk benadert het probleem in aantallen: er moeten 26.000 illegalen uit. Maar dat zijn 26.000 individuen, mensen die hun best zullen doen om een schrijnend geval te worden. En dat terwijl de publieke opinie nu al recht tegenover het beleid staat."
Struikelblok voor Verdonks plan is volgens Mulder ook hoe de illegalen in de vertrekcentra moeten komen. "In Nederland mag je niemand gedwongen vervoeren. En als ze wél in zo'n centrum aankomen, mogen ze er maximaal acht weken zitten. Daarna is het aan de rechter."
De hardere aanpak van illegalen gaat ook ten koste van de bestrijding van andere criminaliteit, zegt hoogleraar strafrecht Anton van Kalmthout. "Als je meer illegalen vastzet, kunnen er minder bolletjesslikkers in de cel."
Vandaag wordt in Amsterdam geprotesteerd tegen het vreemdelingenbeleid van het kabinet. I GPD

Haagsche Courant