Deetman ziet overlast door illegalen nu echt afnemen

DEN HAAG
Door de invoering van een reeks nieuwe regels zal de overlast van illegale buitenlanders die hier aan werk proberen te komen afnemen. Dat voorspelt burgemeester Deetman de gemeenteraad in een notitie over de aanpak van de malafide infrastructuur.

Na herhaalde verzoeken van de gemeente Den Haag heeft het Rijk besloten om het in dienst hebben van illegale werknemers te bemoeilijken. Vanaf 1 januari 2005 lopen werkgevers de kans op een bestuurlijke boete, als ze illegalen voor zich hebben werken. Op diezelfde datum zullen de al bestaande boetes voor werkgevers ook flink worden verhoogd. Er wordt nog nagedacht of huisjesmelkers ook met bestuurlijke boetes aangepakt moeten worden. Ook wordt nog bekeken hoe de fraude met sofi-nummers en identiteitspapieren effectiever bestreden kan worden. Met de Nederlandsche Bank worden bovendien nog gesprekken gevoerd over de manier waarop banken en andere hypotheekverstrekkers huisjesmelkers dwars kunnen zitten. De nieuwe maatregelen zijn het gevolg van uitgebreide gesprekken die verschillende ministeries voerden met de gemeente Den Haag. Den Haag, met de ernstige overlast van illegalen in Transvaal, Regentes-Valkenbos, Rustenburg-Oostbroek en de Schilderswijk, werd in deze gesprekken steeds als casus besproken. De gemeente hamert er al jaren op dat de overlast en de uitbuiting van illegalen alleen gestopt kunnen worden door het Rijk. Gemeenten zouden te beperkte bevoegdheden hebben om echt een eind aan de illegale netwerken te maken.
Niettemin begon de stad in 2001 met uitgebreide controles van slaappanden. Bij die controles waren behalve de gemeente en de politie allerlei instanties betrokken. Zo konden panden meteen gesloten worden als gas- en elektra installaties niet in orde waren en konden opgepakte illegale Bulgaren meteen op speciaal gecharterde vliegtuigen worden gezet. De meeste aangehouden illegalen waren Turkssprekende Bulgaren. Bulgaren kunnen zonder visum Nederland in. Zij vinden hier bij Turkse koppelbazen en huisjesmelkers eenvoudig werk en onderdak.
Tussen februari 2003 en maart 2004 zijn er in 128 gecontroleerde illegale kamerverhuurpanden ongeveer 900 slaapplaatsen aangetroffen; 50 panden werden meteen gesloten wegens brandgevaar of andere levensgevaarlijke situaties. De Vreemdelingenpolitie hield bij deze controles 350 mensen aan; 115 van hen zijn meteen het land uitgezet. Van de anderen werd het paspoort in beslag genomen in afwachting van vertrek. Ook zijn er vijf huisjesmelkers aangehouden en is er tegen twaalf huisjesmelker aangifte gedaan.

Haagsche Courant (31 maart 2004)