Kabinet pakt illegaliteit harder aan
Vreemdelingenpolitie krijgt extra mankracht

Van onze verslaggever Michiel Kruijt
Den Haag

Het kabinet komt met een reeks voorstellen om illegaal verblijf in Nederland krachtiger te bestrijden. De vreemdelingenpolitie krijgt extra mankracht om illegalen op te sporen en Nederland uit te zetten. Ook komen er meer cellen beschikbaar. Daarnaast worden hardere maatregelen getroffen tegen verhuurders van woonruimte aan illegalen en tegen bedrijven die van illegalen gebruikmaken.

Dit staat in een nog vertrouwelijke nota van minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken, die vrijdag aan het kabinet wordt voorgelegd.
In het regeerakkoord was al aangekondigd dat illegaal verblijf en profiteren van illegalen krachtiger moet worden bestreden. Onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam berekenden in 2002 dat het aantal illegale vreemdelingen dat jaarlijks in Nederland verblijft, tussen de 112 duizend en 163 duizend moet liggen.
In de nota worden gedetailleerde voorstellen gedaan om het zogenoemde huisjesmelken (de verhuur van woonruimte aan illegalen tegen woekerprijzen) tegen te gaan. Als blijkt dat een woning wordt verhuurd aan een vreemdeling die geen verblijfstatus heeft, kan voortaan het huurcontract worden verbroken. In het geval van onderhuur aan illegalen kan dit betekenen dat de officiële huurder zijn woning kwijtraakt.
Werkgevers worden met hogere boetes bedreigd als zij illegalen werk verschaffen. Staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken had al aangekondigd de werkgeversboete te willen verhogen van 900 naar 3500 euro per werknemer.
Besloten is om illegaliteit zelf niet strafbaar te stellen, zoals eerder door regeringspartij CDA en het gemeentebestuur van Rotterdam was voorgesteld. Zou dat wel gebeuren, dan moet voorlopige hechtenis worden toegepast. Dit vinden de bewindslieden die aan de nota hebben meegewerkt onwenselijk, omdat er al een tekort aan cellen is. Bovendien is uitzetting het primaire doel en is tot de verwijdering uit Nederland al opsluiting mogelijk (de zogenoemde vreemdelingenbewaring) .