Stad krijgt vrij spel bij wijkaanpak

DEN HAAG I De vier grote steden mogen alles doen om verloedering in wijken tegen te gaan. Als de huidige regelgeving tekortschiet, mogen ze creatieve oplossingen bedenken. Het kabinet wil 'onorthodox meedenken' en zonodig met 'experimenteerwetten' komen.

Minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing) zei dit gisteren na het overleg dat hij met zijn collega Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) had met het college van B en W van Rotterdam. De ministers onderkennen dat in de grote steden de problemen 'bovenmaats' zijn. Het kabinet wil met een samenhangend antwoord komen op de noden. Een ambtelijke werkgroep gaat dat uitzoeken.
Burgemeester Opstelten van Rotterdam zei 'positief gestemd' te zijn over de prompte wijze waarop het kabinet reageert. "Ze begrijpen onze analyse en de urgentie." Hij doelde op het plan van aanpak dat het college van burgermeester en wethouders onlangs presenteerde om de verpaupering, armoede en criminaliteit tegen te gaan. Kern van dat actieprogramma is dat Rotterdam minder kansarmen binnen zijn grenzen wil hebben. Het stadsbestuur wil onder meer geen erkende vluchtelingen meer opnemen en alleen nieuwkomers; toelaten die tenminste 120 procent van het minimumloon verdienen. De Graaf vindt dat er geen sprake kan zijn van een hek om de stad. Een meerderheid van de Rotterdamse raad kraakte donderdag al de inkomenseis die het: college van B en W voorstelt.
De ministers wilden gisteren niet inhoudelijk vooruitlopen op wat wel en perse niet kan. Het plan van Rotterdam is uitgangspunt van de zoektocht, maar dat gaat niet buiten de andere drie grote steden om.
De gemeente Den Haag is positief over de houding van het kabinet. Volgens VVD-wethouder Verkerk (grootstedenbeleid) erkent het kabinet hiermee de bovenmaatse opgave van de vier grote steden. “Naast financiële middelen, die hard nodig zijn om de veiligheid, bereikbaarheid en de leefbaarheid in oude stadswijken te verbeteren, kunnen ook andere maatregelen helpen. Bijvoorbeeld de flexibele regelgeving die De Graaf voorstelt. We willen daar graag met het kabinet over meedenken, reageerde de Haagse wethouder.

Haagsce Courant 13.12 2003