Niet in het museum maar midden op straat

Presentatie van de Oostenrijkse kunstenaarsgroep WochenKlausur
19 maart 2004 om 17.00 uur

Op uitnodiging van het mobiele projectbureau OpTrek presenteerde de kunstenaarsgroep WochenKlausur hun werk in de Haagse stadsvernieuwingswijk Transvaal.
OpTrek organiseert naast verschillende kunstprojecten ook een reeks lezingen waarin het feit dat een groeiend aantal kunstenaars zich in hun werk bezig houden met stedelijke of maatschappelijke ontwikkelingen centraal staat. Naast een presentatie van eerder gerealiseerd werk stelde WochenKlausur een schets voor een mogelijk project in de Haagse wijk Transvaal ter discussie.

De Oostenrijkse kunstenaarsgroep WochenKlausur ( letterlijk: weken in afzondering) is internationaal bekend met hun bijzonder sociaal geëngageerde houding binnen de kunst (1999 deelname aan de Biënnale in Venetië).
Op uitnodiging van diverse kunstinstellingen ontwikkelen zij kleine, maar zeer concrete voorstellen ter verbetering van maatschappelijke vraagstukken. Op hun initiatief reed in Wenen een doktersbus rond die maandelijks meer dan 700 patiënten, zonder doorverwijzing van huisarts of ziektekosten-verzekering, zorg bood. Of in Zwitserland werd een noodopvang voor drugsverslaafde vrouwen opgericht die in de prostitutie werkten.
Artistieke creativiteit wordt binnen deze projecten niet langer als formele handeling gezien maar als concrete interventie in de maatschappij. Theoretisch bestaat er in de ogen van WochenKlausur geen verschil tussen de manier waarop een kunstenaar een schilderij maakt of een probleem in de maatschappij kan oplossen. Met hun werk willen zij aantonen dat sommige levensomstandigheden wel degelijk te veranderen zijn.

(http://.wochenklausur.at)

Gespreksleider was Arne Hendriks. Hendriks is publicist, geeft les aan de Koninklijke Academie in Den Haag en werkt als project manager bij Casco in Utrecht. Door nauw samen te werken met kunstenaars probeert hij de aard van de kunst vanuit eerste linie te doorgronden.

De presentatie met aansluitende discussie heeft plaatsgevonden op vrijdag 19 maart 2004, (voertaal was engels)
Aanvang: 16.30 uur, inloop 17.00 uur presentatie
Locatie: Wijk- en Dienstencentrum, WOC Transvaalkwartier
Scheepersstraat 54, 2572 AL Den Haag


Voor vragen, reacties of opmerkingen klik hier...
Meer foto's