Piek!

PIEK! (Sri Lanka/Nederland) Heeft een campagne bedacht met de titel Sloop-zelf. Door speciaal briefpapier, affiches en advertenties in kranten worden oud-bewoners van Transvaal attent gemaakt op het feit dat voor de meerderheid van hun helaas geen plek meer is in het nieuwe Transvaal. Om het vertrek een bijzondere vorm te geven bieden de kunstenaars verschillende manieren aan om het eigen huis feestelijk te gaan slopen. Met koffie en taart en afsluitend een fotoboekje cadeau wordt de verhuizing onvergetelijk…

Kijk ook op www.sloop-zelf.nl

Meer foto's