Petra Gerrits

Petra Gerrits (Nederland) presenteert midden op de markt aan het Hobbemaplein twee films met tegengestelde visies over de stadsvernieuwing in Transvaal. Één vanuit het (professionele) perspectief van een stedenbouwkundige; vliegtuigopnames van Transvaal met shots van maquettes/plattegronden/plannen en één vanuit de persoonlijke (emotionele) betrokkenheid van de bewoners; interviews, winkels, huiskamers, wijkgebouwen.
Tussen deze twee visies biedt Petra Gerrits naast een plek van reflectie en discussie in een marktkraampje aan de voorbijganger een dienst aan; een wandeling naar een uitzichtpunt op het dak van de flat aan het Hobbemaplein. Een perspectief wat ligt ergens tussen de betrokkenheid van degenen die in de wijk wonen en de afstandelijkheid van stedenbouwkundigen.

Meer foto's