Nederland leeft met sloop
Een project van Tilmann Meyer-Faje

Van 10 juni t/m 4 juli 2004

Iedereen heeft het wel eens gezien: een groot billboard op een braakliggend terrein met de afbeelding van een gelukkige vrouw met kind en een daadkrachtig, vooruitblikkende man ernaast. Voor een bepaalde tijd is dit beeld de enige voorbode die laat merken dat op deze plek iets ingrijpends gaat gebeuren. Volgens deze boodschap zullen hier veel mensen in de toekomst hun geluk gaan vinden…Aannemers sparen kosten nog moeite om dit soort reclame te plaatsen. Al lang voor aanvang van de werkzaamheden moeten zij het benodigde aantal kopers voor de geplande nieuwbouw winnen. En als koper laten we ons graag verleiden door droombeelden van een mooiere wereld…

De kunstenaar Tilmann Meyer-Faje is in zijn werk geïnteresseerd in de functie en de mechanismen van reclame. Ons dagelijks leven is in zijn ogen gebaseerd op mediabeelden waardoor onze waarneming van de werkelijkheid meer en meer vervormt. Wat is echt? Wat voor toekomstbeelden streven we na? Door wie zijn die gevormd? Ook in de stedenbouw komen we deze beelden tegen b.v. in de taal van projectontwikkelaars en hun communicatie naar buiten toe. Hoe wordt in stadsvernieuwingsgebieden door stedenbouwkundigen over plannen gepraat? Hoe worden deze in het openbaar gepresenteerd en wat betekenen zij in de realiteit?

In de Haagse stadsvernieuwingswijk Transvaal gaat Meyer- Faje op uitnodiging van het mobiele projectbureau OpTrek een grote hoeveelheid makelaarsborden bevestigen aan dichtgetimmerde huizen. Met verschillende afbeeldingen en teksten wordt op deze borden niet geworven voor de koop maar juist voor de afbraak van deze panden. De borden lijken erg op reclame die we gewend zijn om te zien. Maar door subtiele verschillen in de afbeeldingen en de slogans die hij gebruikt wordt onze waarneming even in verwarring gebracht en weer op scherp gesteld.

Voor vragen, reacties of opmerkingen klik hier...

Meer foto's