Helmut Dick

Helmut Dick heeft Transvaal een aantal keren bezocht. Hij bestudeerde de tegenwoordige situatie van de wijk en de komende ontwikkelingen. Naar aanleiding hiervan diende hij een eerste schetsontwerp in. Vervolgens heeft hij alsnog besloten zijn voorstel terug te trekken. Hij heeft voor de problematiek van de situatie geen adequate oplossing kunnen vinden vond hij. Zijn consequente conclusie was dat het in dit geval beter is, geen werk te maken.