OudLand < > NieuwLand
Reizende tentoonstelling in zeecontainers

12 november t/m 2 december 2004

Het mobiele projectbureau OpTrek organiseert in november 2004 een reizende tentoonstelling met het werk van twee fotografen: Ahmet Polat en Leo van der Kleij, geluidskunstenaar Justin Bennett en videofilmmaker André Bijma.
Beide fotografen volgden voor een bepaalde periode het leven in twee verschillende wijken in Den Haag. Ahmet Polat richtte zijn camera op de stadsvernieuwingswijk Transvaal en Leo van der Kleij op de Vinexwijk Ypenburg. De twee tegengestelde wijken en fotografische visies inspireerden hen tot samenwerking.

Op uitnodiging van OpTrek verhuisde Polat een jaar geleden naar Transvaal. Hij wilde het leven in de door afbraak en nieuwbouw veranderende wijk van dichtbij documenteren. De vooroordelen over de mensen en de buurt waarmee hij tijdens zijn werk werd geconfronteerd waren aanleiding voor een nader onderzoek. Wat voor een geschiedenis hebben de bewoners van Transvaal en wat ligt er achter het gordijn van deze clichés?
Leo van de Kleij richtte zijn nieuwsgierigheid op de mensen in Ypenburg. Te vaak wordt in zijn ogen alleen maar de nadruk op de architectuur, de ‘buitenkant’, van nieuwbouwwijken gelegd in plaats van op het leven van de mensen die er zijn komen wonen.
Beide fotografen kijken in hun werk naar het menselijke gedrag in verschillende situaties en tonen het bijzondere ervan. De resultaten van hun observaties worden getoond in twee zeecontainers die door de stad gaan reizen. De ene container is ingericht als minibioscoop, de andere als presentatieruimte. Geluidskunstenaar Justin Bennett heeft geluiden verzameld in Transvaal en Ypenburg. Samen met de foto’s werden deze door video-filmmaker André Bijma verwerkt in een 15 minuten durende lichtbeeldvertoning die in de minibioscoop te zien zal zijn. In de werkunit worden resultaten getoond die Polat en van der Kleij hebben verzameld tijdens workshops met bewoners uit de wijken.

De officiële opening OudLand < >NieuwLand is op 11 november om 19.00 in het Fotomuseum Den Haag en wordt verricht door wethouder OSWI Pierre Heijnen.

Tijdens deze opening geven de fotografen uitleg over hun werk. Met optreden van Shitcluster uit Ypenburg en de azerbajdzjanse muziekgroep SAVALAN uit Transvaal.
De containers staan achtereenvolgens in Ypenburg, Transvaal en keren tenslotte weer terug naar het Statenkwartier (zie hieronder voor de data).

Ypenburg
Opening 12 november 15.30 uur door Tineke van Nimwegen, vz. stadsdeelcommissie: bij de C 1000,
tentoonstellingsduur: 12 t/m 18 november, openingstijden 15 –18 uur, za/zo 12–17 uur.

Transvaal
Opening 19 november 16.00 uur door Johan Chandoe, vz. stadsdeelcommissie:
bij de Julianakerk, tentoonstellingsduur 19 t/m 25 november, 15 –18 uur, za/zo 12 –17 uur.

Fotomuseum Den Haag
tentoonstellingsduur 26 november t/m 2 december, di t/m zo 12 –20 uur.

Contact: Sabrina Lindemann 06 – 40 01 22 41,

Bereikbaarheid:
Fotomuseum: Stadhouderslaan 43, tel: 070 3381133, tram 17, bus 4
Transvaal: Schalkburgerstraat, kruising Kaapsestraat, bus 25, tram 12, 11 en 6 halte Hobbemaplein
Ypenburg: Laan van Hoornwick, voor kinderdagverblijf Het Luchtkasteel, tram 15


Met dank aan:
Mondriaan Stichting, Fonds 1818, Gemeente Den Haag, Woningcorporatie Staedion, Fonds BKVB Amsterdam, Fotomuseum Den Haag, Buurthuis de Loods, Transvaal en Basisschool Vlieger, Ypenburg.

Meer foto's