Een nieuwe kijk op Transvaal

Sevda Sabahoglu

CENTRUM - Transvaal is een stadsdeel 'op de tekentafel'. De gemeente laat er momenteel allerlei vernieuwingsplannen op los, die echter bij nogal wat partijen tot vraagtekens leiden. Bijvoorbeeld bij
Sabrina Lindemann en Annechien Meier. Zij zijn van mening dat een wijk als Transvaal niet alleen door de ogen van ambtenaren moet worden bekeken maar ook door die van beeldend kunstenaars. In 2002 startten de dames het Mobiele projectbureau OpTrek, om de mening van de creatieve geesten in kaart te kunnen brengen. "Het project is begonnen vanwege de betrokkenheid bij de wijk," zegt Sabrina Lindemann. "Op donderdag 16 oktober hebben wij acht Nederlandse en buitenlandse kunstenaars bijeen in het Wijk- en Dienstencentrum WOC. Zij laten hun visie op het nieuwe Transvaal zien."
" We willen de gemeente laten zien, dat ze ook vanuit een ander perspectief naar een wijk kunnen kijken. Of het slopen van huizen het imago verbetert betwijfelen we," vertelt Sabrina. "De gemeente weet van ons bestaan," vult Annechien aan. "Vanuit de beeldende kunst willen wij ons ook bezig houden met de wijk," zegt Sabrina. "Als beeldende kunstenaars zijn wij aan het onderzoeken wat wij binnen de stadsvernieuwingsgebied kunnen betekenen. Dan is er een andere kijk op het hele herstructurringsproject van Transvaal."
De presentatie van de kunst begint om 15.30 uur en duurt tot 19.00 uur. "We hebben wethouder Hilhorst en burgemeester Deetman uitgenodigd," vertelt Sabrina. "Helaas heeft de burgemeester afgezegd en of de wethouder komt weten we niet."
Annechien: "De presentatie is ook bedoeld voor de bewoners van Transvaal." Annechien en Sabrina zijn erg benieuwd wie er allemaal een kijkje komen nemen. "Het is heel spannend, omdat we het totaalpakket van Mobiele Project OpTrek en de kunstenaars gaan presenteren. En de plannen van de kunstenaars worden ook gepresenteerd. Ook willen we kijken wat kunst in een wijk als Transvaal kan betekenen."

De Posthoorn – Woensdag 15 0ktober


Andere artikelen uit de Posthoorn:

Omstreden kunstwerk na week al verwijderd (De Posthoorn, 30 oktober 2002)