Symposium: Kunstenaar in de stedelijke vernieuwing:
schoothond of pitbull?

Datum: zaterdag 19 en zondag 20 november 2005
Tijden: zaterdag begin 10.30 uur tot 17.00 zondag begin 12.30 tot 17.00 uur
Meer informatie en inschrijving: www.schoothondofpitbull.nl
Locatie: Noeroel Islam Moskee, Scheepersstraat 188, Den Haag

In bijna elke grotere stad van Nederland vindt op dit moment afbraak en nieuwbouw van stadswijken plaats. Dit is geen nieuw fenomeen, maar de omvangrijke schaal waarop dit gebeurt wel. Opmerkelijk is de grote hoeveelheid kunst(zinnige)projecten die in deze herstructurerings- en vinexwijken als paddestoelen uit de grond schieten. Dit roept vragen op over de positie van de kunstenaar op dit terrein.

Wat is de rol van de kunstenaar in de stad en in de buurt tijdens ingrijpende processen als sloop, vernieuwing en ontwikkeling? Wordt kunst hier gebruikt om tekortschietend beleid te maskeren, of dient de kunst een groter belang? Hoe kunnen kunstenaars een duurzame bijdrage leveren aan sociale, maatschappelijke en politieke vraagstukken rond stedelijke vernieuwing? Wat speelt zich af in het spanningsveld van de opdrachtformulering en de visie van de kunstenaar?

Na drie jaar werken in de Haagse stadsvernieuwingswijk Transvaal vindt de kunstenaarsorgaisatie OpTrek het tijd om samen met andere ervaringsdeskundigen eens goed te kijken naar de manier waarop kunstenaars een rol spelen in de stedelijke vernieuwing.
Aan de hand van een tweedaags programma op 19 en 20 november zullen zowel waarden als voorwaarden van kunst in stadsvernieuwingsgebieden verkend worden.Tijdens het symposium worden verschillende Nederlandse kunstprojecten door betrokkenen gepresenteerd en geanalyseerd. Naast de rol van de kunstenaar binnen stedelijke ontwikkelingsgebieden staat ook de rol van de opdrachtgever ter discussie.
Het doel van het symposium is inzichtelijk maken hoe kunstenaars op dit moment actief zijn binnen de stadsvernieuwing, wat dat voor resultaten oplevert en of er voorwaarden zijn te formuleren waarbinnen kunst op inhoudelijke wijze kan functioneren binnen stedelijke ontwikkelingsprocessen.
Het symposium fungeert daarbij als een platform voor kunstenaars, architecten, stedenbouwkundigen, ambtenaren, politici, woningcorporaties, actievoerders, sociologen en anderen waarbij het uitwisselen van ervaringen en het vergaren van inzicht in ieders positie en belangen aan bod komt.

Voor meer informatie kijk op: www.schoothondofpitbull.nl

Bereikbaarheid: tram 6 richting Uithof halte Paul Krugerplein,
tram 12 richting Duindorp, halte Paul Krugerplein

contact Sabrina Lindemann 06 40012241, lindemann.s@gmail.com

met dank aan: Mondriaan Stichting en Fonds voor Beeldende Kunsten Vormgeving en Bouwkunst