OpTV, kunstzinnig videoprogramma
nodigt uit voor openbare televisie-uitzending in Transvaal

door Klaas van Gorkum en Iratxe Jaio

Datum: donderdag 1 september, 19.00 uur
Locatie: De La Reyweg 478, Den Haag
Bereikbaarheid: bus 25, tram, 6,11,12 halte Hobbemaplein

Kan een videoprogramma betekenis hebben voor bewoners die hun buurt moeten verlaten en een wijk die door stedelijke vernieuwing ingrijpend veranderd? Kan het zijn diensten aanbieden als prikbord voor de plaatselijke gemeenschap? Kan het een kritische rol spelen door de ervaringen van het dagelijks leven in de stadsvernieuwingswijk Transvaal in het breder verband te plaatsen van bijvoorbeeld stedelijke ontwikkeling en een veranderend politiek beleid?

OpTV, het speciale videoprogramma in de Haagse wijk Transvaal gaat met deze vragen aan de slag. Verschillende maatschappelijke vraagstukken, met de volgende thema’s als richtlijn komen aan bod: stedenbouwkundige vernieuwing, maatschappelijke controle, communicatie, territoriale en huishoudelijke zaken. Het programma streeft daarbij naar een experimentele aanpak, waarin deze thema’s op een creatieve manier benaderd worden. OpTV stelt zich nadrukkelijk open voor ingezonden materiaal en bijdragen uit de buurt. Met werken van o.a. Natascha Hagenbeek, Mariëlle Videler, Martijn Boelhouwers, Inge Hoonte, Tilmann Meyer-Faye, Lieven de Boeck en Jurgen Vanderdonckt, Bojan Fajfric, Pierre Sondeijker en Sandra Smidt, Sarah Leisdovich, Hatice Güleryüz, Oscar Naters, Iris Hoppe en Wilfred Loewensteyn, Natasja van Kampen, Ahmet Polat en Leo van der Kleij.

Op 1 septemeber a.s. houdt OpTV weer een open studio. Iedereen die daar behoefte toe voelt is uitgenodigd om datgene wat hem of haar op het hart ligt vanuit het pand op de De la Reyweg 478, voor de camera te tonen aan het publiek dat zich buiten op straat kan verzamelen.

Op uitnodiging van mobiel projectbureau OpTrek (Sabrina Lindemann, Annechien Meier), een kunstenaarsorganisatie die voor een periode van drie jaar meetrekt met de sloop in Transvaal en kunstprojecten organiseert in de wijk, werd het videoprogramma OpTV door de kunstenaars Klaas van Gorkum en Iratxe Jaio in de lente van 2004 opgezet. Op de toenmalige Blockparty richtten zij hun eerste interactieve opnamestudio in. Sinds 2 juli 2005 draait het programma nu elke avond op de De la Reyweg 478. Het is te zien op en projectiescherm dat aan de voorkant van een parasitaire rode architectonische unit zit. Deze unit werd speciaal gebouwd door de kunstenaars Michiel Voet & Jeroen Bisscheroux voor het nieuwe kantoor van OpTrek in Transvaal. De rode unit heeft de functie om het kantoor van de kunstenaarsorganisatie te markeren maar ook om OpTrek een middel te geven om te communiceren met de wijkbewoners.

Oproep!
Heeft u naar aanleiding van de stadsvernieuwing pleidooien/verhalen die u zou willen delen met anderen? Heeft u opvattingen die nodig eens uitgesproken moeten worden? Heeft u talenten die u tot nu toe verwaarloosd heeft en die wel eens op OpTV getoond zouden kunnen worden, zoals het voordragen van een gedicht, het zingen van een lied of andere dingen? Heeft u misschien zelf filmmateriaal dat u graag op groot scherm zou willen vertonen?

Wilt u iets bijdragen aan de uitzending op 1 september dan kunt u een brief sturen naar:

Mobiel projectbureau OpTrek
De la Reyweg 478 Den Haag


of mailen naar info@optrektransvaal.nl

Met dank aan: Mondriaan Stichting Amsterdam, Fonds 1818, Gemeente Den Haag, Wooncorporatie Staedion, Bouwfonds Cultuurfonds