Niet in het museum maar midden op straat

19 maart 2004 om 17.00 uur

Kunstenaars die medische verzorging voor daklozen organiseren of zich inzetten voor drugsverslaafden?
De Oostenrijkse kunstenaarsgroep WochenKlausur ( letterlijk: weken in afzondering) realiseert al sinds tien jaar kunstprojecten die niet binnen een museum plaatsvinden maar midden op straat. Op uitnodiging van het mobiele projectbureau OpTrek presenteert deze groep hun werk in de Haagse stadsvernieuwingswijk Transvaal.

WochenKlausur is internationaal bekend om hun bijzonder sociaal geëngageerde houding binnen de kunst. Op uitnodiging van diverse kunstinstellingen ontwikkelen zij kleine, maar zeer concrete voorstellen ter verbetering van maatschappelijke vraagstukken. Op hun initiatief reed in Wenen een doktersbus rond die maandelijks meer dan 700 patiënten, zonder doorverwijzing van huisarts of ziektekostenverzekering, zorg bood. Of in Zwitserland werd een noodopvang voor drugsverslaafde vrouwen opgericht die in de prostitutie werkten.
Artistieke creativiteit wordt binnen deze projecten niet langer als formele handeling gezien maar als concrete interventie in de maatschappij. Theoretisch bestaat er in de ogen van WochenKlausur geen verschil tussen de manier waarop een kunstenaar een schilderij maakt of een probleem in de maatschappij kan oplossen. Met hun werk willen zij aantonen dat sommige levensomstandigheden wel degelijk te veranderen zijn.

Het mobiele projectbureau OpTrek presenteert WochenKlausur binnen een reeks lezingen. Het feit dat een groeiend aantal kunstenaars zich in hun werk bezig houden met stedelijke of maatschappelijke ontwikkelingen staat hierin centraal. Naast een presentatie van eerder gerealiseerd werk zal WochenKlausur ook een schets voor een mogelijk project in de Haagse wijk Transvaal ter discussie stellen.

Het mobiele projectbureau OpTrek organiseert voor een periode van drie jaar verschillende presentaties en projecten in de Haagse stadsvernieuwingswijk Transvaal. OpTrek heeft zich ten doel gesteld de sociale en stedenbouwkundige transformatie in Transvaal door middel van diverse projecten te onderzoeken en zichtbaar te maken voor een breder publiek. OpTrek wil met de projecten een bijdrage leveren aan de algemene discussie over de toekomstige ontwikkeling van de stedelijke ruimte en de vraag of kunstenaars binnen deze situatie een positie kunnen innemen.
OpTrek is een project van de kunstenaars Sabrina Lindemann en Annechien Meier. Voor meer informatie kijk op www.optrektransvaal.nl

Lezing met aansluitende discussie: vrijdag 19 maart 2004 > (voertaal engels)
Aanvang: 16.30 uur, inloop 17.00 uur presentatie
Locatie: Wijk- en Dienstencentrum, WOC Transvaalkwartier
Scheepersstraat 54, 2572 AL Den Haag
Openbaar vervoer: tram 6,11,12 en bus 25, halte Hobbemaplein

Neem voor meer informatie contact op met Sabrina Lindemann,
mobiel: 06 40012241, (bij geen gehoor bel 070 3050392)
E-mail: sabrina@optrektransvaal.nl

Met dank aan: Mondriaan Stichting, Stroom HCBK, Fonds 1818, Culturele Projecten/ Gemeente; Bank Nederlandse Gemeenten, Bouwfonds Cultuurfonds; Prins Bernhard Cultuurfonds, Wooncorporatie Staedion