Hotel Transvaal,
* - ***** Hotel van de Tussentijd

Op 24 en 25 juni 2006 opent een uniek hotel in Den Haag haar deuren. Door de hele wijk Transvaal worden hotelkamers aangeboden in slooppanden, nog niet verkochte nieuwbouw, ongebruikte ruimtes bij bewoners thuis en op braakliggend terrein. Voor het openingsweekend in juni zijn speciale gasten genodigd gasten uit de politiek, cultuur en toerisme die komen proefslapen in het hotel. Overdag verkennen ze de buurt en komen samen om hun indrukken te delen over deze wijk in verandering.

Transvaal kenmerkt zich door een grote diversiteit in sociale culturen en economische structuren. De komende twaalf jaar zullen 3000 panden worden gesloopt en 1600 nieuwe worden gebouwd. Dat betekent dus een straatbeeld met dichtgetimmerde panden, nieuwbouw in de steigers, lege winkelpanden en braakliggend terrein naast oude woningen die blijven staan. Juist in die tussenliggende periode van oud naar nieuw liggen kansen, vindt RAL2005. Met Hotel Transvaal worden die kansen zichtbaar gemaakt.

In opdracht van mobiel projectbureau OpTrek hebben Jan Konings en Duzan Doepel van het architectenbureau RAL2005 het concept bedacht voor Hotel Transvaal. RAL2005 is onder meer bekend van het Scheveningse project ’In de Tussentijd’ (2005) dat voor Stroom Den Haag is ontwikkeld. RAL2005 heeft zich als uitdaging gesteld om gebieden in transformatie, zoals de wijk Transvaal, een nieuwe betekenis te geven.

Hotel Transvaal is een hotel met een tot vijf sterren, verspreid over locaties door de hele wijk. De kamers zijn heel goedkoop tot duur, de inrichting is Spartaans of luxe, modern of cultureel. Voor ieder wat wils en toegankelijk. Voor zakenlieden en daklozen, voor studenten en toeristen. Hotel Transvaal heeft veel voorzieningen op loopafstand: restaurants, bakkers, stomerijen, beautycentra, en massagesalon, belhuizen, bars, kappers, een zalencentrum en internetcafé.

RAL2005 legt met Hotel Transvaal een visie neer voor lokaal en landelijk herstructureringsbeleid, want Transvaal is niet uniek. Overal in Nederland gaan wijken op de schop. Daarmee verdwijnt wellicht de verpaupering, maar ook een geschiedenis en sociale structuren. Hotel Transvaal vult het vacuüm in de tussenfase, waardeert deze op, zoekt aanknopingspunten om het verleden met de toekomst te verbinden en laat zien dat gebieden in transformatie wel degelijk potentie hebben.