Gevel uit tweedehands balkondeuren

Wanneer: opening zondag 29 juni om 20.00u
Waar: Wesselsstraat 70 ( bereikbaar met tram 6,11,12 en bus 25)


Het mobiele projectbureau OpTrek heeft een nieuwe gevel gekregen. OpTrek is een kunstenaarsorganisatie die, voor een periode van drie jaar, uiteenlopende projecten in de stadsvernieuwingswijk Transvaal (Den Haag) organiseert. Het mobiele projectbureau trekt mee met de afbra
ak. Het tijdelijke kantoor van OpTrek is nu in een lege woning in de Wesselsstraat gevestigd tot ook deze woning wordt afgebroken. Om herkenbaar te zijn in de wijk laat OpTrek na elke verhuizing het nieuwe kantoor een eigen gezicht geven. Voor het eerst werd dit gedaan door de Japanse kunstenaar Tadashi Kawamata die, aan de oude gevel van OpTrek in de Scheeperstraat, een houten constructie plaatste van sloophout.
Voor de nieuwe gevel in de Wesselsstraat heeft OpTrek 2012 Architecten uit Rotterdam uitgenodigd. Dit architectenbureau maakt ontwerpen op diverse schalen: grafisch, meubels, verlichting, interieurs en gebouwen. Waar mogelijk worden de ontwerpen door de architecten zelf uitgevoerd.
Uitgangspunt van de ontwerpen is het voortbouwen op de aanwezige "potentie". Naast de bestaande omgeving wordt gekeken naar de aanwezige energiebronnen en beschikbare, lokale afvalmaterialen. De architecten werken vanuit de door hen geïnitieerde principes van Recyclicity; een organisatie die als uitgangspunt heeft om afval bruikbaar te maken voor de bouw, met zo min mogelijk toegevoegde energie voor transport en bewerking van de materialen.
Voor OpTrek heeft 2012 een opvallende, transparante dakopbouw ontworpen volgens de Recyclicity principes. Voor hun ontwerpen maken de architecten eerst een ‘scan’ van de omgeving en brengen de belangrijkste lokale afvalstromen in kaart. Hierbij wordt uitgezocht wat de meest geschikte materialen zijn voor de specifieke ontwerpopdracht. Vervolgens wordt binnen de bouwnormen gekeken naar wat mogelijk en haalbaar is. Voor de gevel van OpTrek besloten de architecten om oude aluminium deuren te hergebruiken, die uit sloopwoningen in Transvaal komen. Zij vonden dit het meest geschikte bouwmateriaal uit de buurt. Uit deze deuren hebben de architecten een vergroot daklicht geconstrueerd, dat gedeeltelijk ook aan de voorkant van de gevel is te zien en waar in het donker licht uitkomt (zie foto). Ook aan de binnenkant van het kantoor werden veranderingen doorgevoerd. Zo is het plafond boven de vergadertafel van OpTrek gedeeltelijk doorgebroken en is het mogelijk door de glazen opbouw de hemel in te kijken.
2012 Architecten hebben het kantoor van OpTrek, en daarmee ook het straatbeeld in de Wesselsstraat, een opvallend accent gegeven. De opbouw blijft aan de gevel hangen tot het gebouw in november zal worden afgebroken en OpTrek weer verder trekt, met de sloop mee…

Het mobiele projectbureau OpTrek wordt georganiseerd door de kunstenaars Sabrina Lindemann en Annechien Meier. Als u binnen in het kantoor een kijkje wilt nemen belt u dan met het kantoor onder nummer 070.3804521

Neem voor meer informatie contact op met Marianne Volleberg,
mobiel: 06.25493552 / email: mvolleberg@wanadoo.nl
OpTrek tel/fax: 070.3804521

Met dank aan: Stroom/hcbk, Fonds 1818 en "Onze Buurt Aan Zet" (Gemeente)
Klik hier voor meer informatie...