Archief

Kunstenaars storten zich op Haagse Transvaal


Rola Johannes

DEN HAAG - Acht kunstenaars geven morgen hun visie op de in gang gezette herstructurering in de Haagse
stadsvernieuwingswijk Transvaal. De kunstzinnige ideeën moeten aanzetten tot reflectie en discussie.
Een café, hangend aan een draaiende hijskraan boven de wijk, is een van de plannen om de ruimtelijke veranderingen in een breder verband te zien. Om van Transvaal een aantrekkelijker woonwijk te maken, gaan hier de komende tien jaar in totaal drieduizend woningen tegen de vlakte, waarvoor er zestienhonderd terug worden gebouwd. In een van die panden die eraan moeten geloven is OpTrek gehuisvest.
Voor projectleiders Sabrina Lindemann en Annechien Meier is het inmiddels het derde onderkomen van waaruit de kunstenaarsorganisatie opereert. "We lopen zelf voor de sloop uit", aldus Lindemann.
Het mobiele projectbureau initieert kunstprojecten om de gevolgen van de in gang gezette herstructurering in de wijk voor een breed publiek zichtbaar te maken. "We willen de sociale en ruimtelijke verandersprocessen in een bredere context plaatsen. Wat betekent zo'n grootschalige sanering in de praktijk voor de bewoners en de wijk en kunnen kunstenaars binnen deze ontwikkeling een rol spelen?"
De projectleiders benaderden acht (inter)nationale kunstenaars met de vraag om de stedelijke veranderingen in Transvaal in beeld brengen. Morgenmiddag vanaf half vier presenteren deze creatievelingen persoonlijk hun uiteenlopende ontwerpen aan de Scheepersstraat 54 in Den Haag.
De projecten vinden grotendeels in de openbare ruimte plaats. De ideeën variëren van een kamertje dat op een brievenbus lijkt en uit een gevel steekt - een projectiescherm dat als levende muurkrant moet fungeren - tot een meer persoonlijke benadering in de vorm van gemeentelijk schrijven; een invitatie aan de bewoners om hun eigen huis te slopen.
Het bewustmaken van dat wat verloren gaat, is een thema dat door een Duitse kunstenaar is opgepakt. Hij bedacht een makelaarskantoor dat als databank fungeert en waar alle huizen die worden gesloopt in Europa zijn opgeslagen. "Maar dit project komt wellicht beter tot zijn recht: in het centrum van Den Haag" aldus Meier. De kunstenaars plaatsen de door 'Den Haag' bedachte plannen in feite onder een vergrootglas. Meier: "De kunstenaars opereren als getuigen en maken een vertaalslag. De kunstuitingen moeten leiden tot uitwisseling, reflectie, bezinning. Ze moeten de discussie aanzwengelen over de maatschappelijke veranderingen die mondiaal gaande zijn. Je kunt je bijvoorbeeld afvragen of de hier gekozen rigoureuze aanpak; wel de juiste is. Door deze werkwijze verschuiven problemen ook weer naar andere wijken. Het gaat ons om een grotere bewustwording van hoe de maatschappij zich ontwikkelt." De twee initiatiefnemers hopen
de komende twee jaar een aantal kunstprojecten te kunnen presenteren. Alle projecten hebben een tijdelijk karakter variërend: van enkele weken tot hooguit enkele maanden. De Japanner Tatsurou Bashi biedt letterlijk de mogelijkheid om de ontwikkelingen in een breder context te plaatsen.
De kunstenaar bedacht een langzaam ronddraaiende hijskraan waaraan een 3 meter hoog café/restaurant (minimaal 40 vierkante meter) bungelt.

Spectaculair

Lindemann: "Vanaf die verschillende posities heb je goed zicht op de veranderingen die in de wijk plaatsvinden. Het verruimt je blik. Vanaf die hoogte wordt je je onder andere bewust van hoe dicht Transvaal bij het Haagse centrum ligt. Daarnaast trekken we met dit spectaculaire project ook andere groeperingen naar de wijk."
De projectleiders zeggen hier "echt voor te willen gaan". De Stichting Cultuurfonds voor de Bank Nederlandse Gemeenten heeft inmiddels al 10.000 euro voor dit kunstproject toegezegd. Lindemann: "We hopen op meer sponsors. Daarnaast zijn we op zoek naar constructeurs om dit project te realiseren. De komende tijd willen we contacten leggen met de bouwsector om te kijken of we kunnen samenwerken."

Cobouw Nummer 90 Woendag 15 oktober 2003

Andere berichten:

Uit de Haagse Courant
Uit Trouw
Uit Cobouw
Uit de Posthoorn
Uit de Volkskrant
Uit Berria
Uit de NRC