There are no translations available.

Mobiel projectbureau OpTrek is verhuist naar het binnenstedelijke bedrijventerrein de Binckhorst in Den Haag.

Let op! deze website omvat het archief van het werk van OpTrek in Transvaal (2002-2010). We zijn bezig een nieuwe site te maken voor het werk in de Binckhorst. www.optrek.org

-------------------------------------------------------------------------------------------


Deelname internationaal expertmeeting Creatieve Stadsontwikkeling

in München (Duitsland) op uitnodiging van URBAN CATALYST studio met voorbeelden en gasten uit Hamburg, Rotterdam, Basel en Linz op 18/19 februari 2013.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Sabrina Lindemann maakt deel uit van de publicatie met bijhorend videoportret:

Best Persons en hun betekenis voor de Nederlandse achterstandswijk.

Auteurs: Gabriel van de Brink, Merlijn van Hulst, Laurens de Graaf & Ton van der Pennen. Uitgever: Boom/Lemma. Den Haag. (2012)

Achterstandswijken moeten het voor de aanpak van hun problemen vaak hebben van slagvaardige mensen, ook wel 'best persons' of sociaal ondernemers genoemd. Wat onderscheidt hen van gewone professionals? Anders gezegd: wat is hun geheim?

Bekijk het videoportret

--------------------------------------------------------------------------------------------

Expositie in Gemak december 2012:

‘Playful art or new forms of activism?'

Video interviews by Sabrina Lindemann

International artists, curators and(landscape) architects speak about the motivation behind their work and spatial interventions in changing cities.

Sabrina Lindemann (artist/ urban curator) has been active for many years with Mobile office OpTrek, a cultural laboratory for urban interactions and research based in the Hague, the Netherlands. She initiates and realises (art) projects in urban areas where large scale and long term transformation processes take place with significant spatial and social consequences.

In other countries there are also groups exploring these questions and engaging in similar work, using the quickly changing urban society and cityscape as a starting point for interventions and research.
From March to May of 2010 Sabrina Lindemann travelled to various cities in Eastern and Western Europe with the intention of visiting similar organizations which, like OpTrek, base their artistic practice in areas of urban transformation.
She interviewed organizations such as Raumlabor in Berlin, Public Works in London and Kontekst galerija in Belgrade about their way of working and their strategy and mission. The central questions involved the critical and activist potential of their work, the meaning of autonomy inherent in their way of working, and their changing role as artists, curators, (landscape) architects and urban planners.The collected conversations offer insight into contemporary urban (art) practices that are searching for new forms of art, architecture, living together and urbanity.

23 november t/m 8 december
Paviljoensgracht 20-24
Den Haag

De video's worden gepresenteerd samen met een prachtige muurtekening gemaakt door Yulia Kryazheva.

Video recording, interviews, Sabrina Lindemann
Montage: Andre Bijma
Vormgeving DVD hoes: Studio DUEL
Vertaling DVD hoes: Rachel Bacon

Met ondersteuning van Stroom Den Haag


U bent van harte uitgenodigd,
Met vriendelijke groet,
Sabrina Lindemann

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ontdek Haagse Havens

Zaterdag 13 oktober 2012

Haagse Havens presenteert de stad als laboratorium voor het onderzoeken, uitvinden, ontwikkelen en testen van een nieuwe manier van stad maken: met minder middelen, vanuit de bestaande stad en met nieuwe initiatiefnemers en partners. De resultaten van het laboratorium worden op zaterdag 13 oktober gepresenteerd door middel van een boot- en fietstour die de bezoekers meenemen op ontdekkingsreis door de Haagse Havens.

Haagse Havens bestaat uit drie case studies Hybride Kiosk, Case Study House en Autonië waarin de waarde van de Haagse Havens (binnenstedelijke bedrijventerreinen Binckhorst en Laakhaven) op verschillende niveaus getoond en benut wordt. Denis Oudendijk & Sabrina Lindemann ontwikkelen met Hybride Kiosk een programma dat de openbare ruimte activeert met voorzieningen, ondernemingen en activiteiten. Met Case Study House zoekt E19 architecten naar ruimte voor ‘wild wonen' te midden van industrie, waarbij de mate van overlast van stof, geur, geluid en gevaar het ontwerp van het huis bepaalt. Hans Venhuizen toont met Autonië hoe de aanwezige autocultuur de
toekomstige ontwikkelingen in het gebied kan sturen. Een fietstour verbindt de drie studies die op locatie toegelicht worden.
De boot vaart langs 12 initiatieven aan het water die zichtbaar maken hoe logisch het is om het gebied ook vanuit dit perspectief te ontwikkelen. Dit wordt o.a. in vier perspectieven voor de Haagse Havens door de afdeling Stedenbouw en Planologie geschetst. Erik Pasveer zal deze perspectieven aan het einde van de middag toelichten. Dan zullen ook de studenten bouwkunde van de afdeling ®MIT / TU Delft hun DNA-atlas presenteren en klinken de geluiden van de Binckhorst die door studenten sonologie (KABK en Conservatorium) zijn verzameld. Andreas Lang (Public Works, London), die als visiting critic het gebied bezoekt, sluit de dag af met een verhaal over de stad als familiebedrijf.

Haagse Havens is een initiatief van de afdeling stedenbouw en planologie van de gemeente en Stroom Den Haag, en is ontwikkeld in samenwerking met Mobiel Projectbureau OpTrek en de afdeling ®MIT van TU Delft. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Voor meer informatie: www.haagsehavens.cc

--------------------------------------------------------------------------------------------

I'M BINCK Festival

van kunst tot boksen tot het maken van de stad

3 oktober tot 3 november 2012


Opening 3 oktober om 17.00 uur in de Fokker Terminal door wethouder H. Kool.

Van 3 oktober tot en met 3 november 2012 vindt in het Haagse bedrijventerrein de Binckhorst het I'M BINCK festival plaats. Dit festival heeft tot doel om de bestaande waarde en de grote rijkdom aan ondernemerschap, ambacht, creativiteit en cultuur die in dit gebied aanwezig is te laten zien en ervaren.

Het programma van I'M BINCK verzameld bestaande activiteiten, projecten en initiatieven van uiteenlopende bedrijven, organisaties en instellingen die allen plaatsvinden in de periode oktober en begin november 2012. Op die manier is een bijzonder programma samengesteld van een business day in de Caballerofabriek, ARTI12 een kunstbeurs in de Fokker Terminal, theater bij BINK VIJF HOOG, het Komeetfeest, een Boksgala in ateliercomplex de Besturing, een debat over nieuwe manieren van gebiedsontwikkeling en de toekomst van de Binckhorst (Binckcafé/ Haagse Havens), jazzconcerten en nog veel meer.
Door het gebied te benoemen en zichtbaar te maken als dé plek voor ondernemerschap, ambacht, creativiteit en cultuur wordt de Binckhorst voor een breed publiek op de kaart gezet.

Bekijk het hele programma op je smartphone met m.twoppy.com/IMBINCKFESTIVAL

of op www.imbinck.nl

Initiatiefnemers :
Axel Lemmens, ARTI kunstbeurs, Ben Spoelstra, Autoschadebedrijf Spoelstra, Bonny van Burg, BINK VIJF HOOG, Hederik van der Kolk en Bas de Koning,Studio Duel, Nancy Verkooijen, Caballerofabriek, Sabrina Lindemann, Mobiel projectbureau OpTrek, Sandro Bruti, Jero Papierfabriek, Tiddo de Ruijter, De Besturing, Wilma Marijnissen, scenograaf /beeldend kunstenaar

Financieel ondersteund door:
Gemeente Den Haag, Den Haag 2018, BLF bedrijvenvereniging, Urbanisator,
Sponsoring: Drukkerij Ando, Repro van der Kamp, Image Building

Project Organisatie Coördinatie: Axel lemmens, Artik projecten, Bonny van der Burg, Bink Vijf Hoog, Sabrina Lindeman, Mobiel projectbureau OpTrek Ontwerp- en communicatiestrategie: Studio Duel Bas de Koning, Hederik van der Kolk, Promotie en PR: Marianne Volleberg, BuroCreatie

contact: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

-------------------------------------------------------------------------------------------

NU uit: Playfull art or new forms of activism?

Why does someone start a hotel in soon to be demolished buildings? And why does someone use an unremarkable metro station as the place to stage an opera? Are these actions just playful, or is it a new form of activism? What is the motivation behind projects such as these and what is their impact?

12 Video interviews by Sabrina Lindemann

International artists, curators and(landscape) architects speak about the motivation behind their work and spatial interventions in changing cities.

Ask for more information: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NU uit: publicatie BALKAN IN DE POLDER. Naar organische gebiedsontwikkeling in Nederland?

Ellen Holleman, Robert Jan de Kort, Sabrina Lindemann [red.] Mondraan Fonds, Amsterdam 2012.

In Nederland bestaat een sterke cultuur van plannen van bovenaf. De huidige economische situatie noodt beleidsmakers meer kleinschalige gebiedsontwikkelingen in gang te zetten. Dit gebeurt onder de noemer organische gebiedsontwikkeling, oftewel stedelijke transformatie zonder eindbeeld. Naar men hoopt levert dit een spontane stad met een diversiteit aan bebouwing op.

Zijn Nederlandse planningsprofessionals bereid eindbeelden los te laten en meer ruimte te bieden aan initiatieven van gebruikers in een gebied? Is het denkbaar dat we pas in tweede instantie gaan plannen en structureren? Bestaat er een alternatief voor het negentiende-eeuwse model van stadsontwikkeling waarbij de overheid de infrastructuur aanlegt en de particuliere sector de kavels invult?
In Balkan in de Polder - Naar organische gebiedsontwikkeling in Nederland? komen deze en andere vragen aan bod.
Met o.a. artikel 'De ontwikkelkracht van tijdelijk ruimtegebruik. Organische gebiedsontwikkeling is allang begonnen' doorSabrina Lindemann en Iris Schutten.

Verder met bijdragen van: Floor Tinga, Saskia Ruijsink, Ellen Holleman, Robert Jan de Kort, Michiel de Lange, Beitske Boonstra, David Hamers en fotografie van Su Tomesen.

Te bestellen bij Mondriaan Fonds

-------------------------------------------------------------------------------------------

Programma Haagse Havens in de Binckhorst en Laakhaven

OpTrek is partner in Haagse Havens een initiatief van kunst-en architectuurcentrum Stroom Den Haag en de afdeling stedenbouw van gemeente Den Haag. Het project wordt ontwikkeld in samenwerking met Mobiel Projectbureau OpTrek (Sabrina Lindemann)en de afdeling RMIT van TU Delft.

Haagse Havens richt zich op de bedrijventerreinen Binckhorst en Laakhaven en presenteert de stad als laboratorium voor het onderzoeken,uitvinden, ontwikkelen en testen van een nieuwe manier van stad maken.

De resultaten van Haagse Havens worden gepresenteerd op de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (19 april t/m 12 augustus 2012) en in oktober tijdens een eendaagse manifestatie in de Binckhorst en Laakhaven.

www.haagsehavens.cc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verhuizing OpTrek naar de Binckhorst

In het voorjaar van 2011 is Sabrina Lindemann met Mobiel projectbureau OpTrek, naar acht jaar gewerkt te hebben in de Haagse stadsvernieuwingswijk Transvaal, verhuisd naar het binnenstedelijke industriegebied de Binckhorst in Den Haag. In samenwerking met velen anderen onderzocht zij in Transvaal de rol van kunst in stedelijke transformatieprocessen. Hotel Transvaal en het Laboratorium voor de Tussentijd  zijn daar mooie voorbeelden van.

OpTrek is gehuisvest  in Ateliercomplex De Besturing en zal zich in de komende tijd richten op de ontwikkelingen in de Binckhorst.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oprichting landelijk kennisplatform: Tussentijd in Ontwikkeling. Innovatief hergebruik van de gebouwde omgeving

Sabrina Lindemann is medeoprichter van het landelijke kennisplatform Tussentijd in Ontwikkeling, Innovatief hergebruik van de gebouwde omgeving op. De deelnemers van het platform gaan in de komende tijd hun kennis, krachten en ambities bundelen met het doel de groeiende opgave rond leegstaande gebouwen en gebieden in de praktijk beter aan te kunnen pakken en gezamenlijk urgente vraagstukken te kunnen agenderen.

Initiatiefnemers: Sabrina Lindemann, kunstenaar/urban curator (Mobiel projectbureau OpTrek) en Iris Schutten, architect/publicist (Studio Iris Schutten) i.s.m. Ronald en Erik Rietveld, resp. landschapsarchitect en filosoof, (Rietveld Landscape

 

www.tussentijdinontwikkeling.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Geïnspireerd op Hotel Transvaal

Hotel Transvaal*-*****, verblijf in de tussentijd is nu al een tijdje gesloten. Het project heeft vele gasten ontvangen en velen geïnspireerd. Inmiddels is in Groningen het wijkhotel Stee in Stad geopend en heeft in de zomer het project GastGastgeber tijdens Ruhr 2010 gedraaid.

Op 18 december 2010 opent nu het KUS&SLOOP Hotel in Rotterdam zijn deuren. OpTrek/ Hotel Transvaal feliciteert KUS&SLOOP!------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deelname aan landelijke kennisdag LOKO10 (Landelijk Overleg Kunst in Opdracht)

 

SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte en Stroom Den Haag hebben op vrijdag 3 december de vijfde editie van LOKO (Landelijk Overleg Kunst in Opdracht) 2010, een landelijke kennisdag, georganiseerd. Dit jaar hadden de onderwerpen betrekking op kunst in de stedelijke openbare ruimte. Deskundigen gaven onder ander hun visie op de kansen voor kunst in het huidig tijdsgewricht, waarin cultuur onder vuur ligt en krimp leidt tot bouwstop en leegstand.

Sabrina Lindemann (OpTrek) en Iris Schutten (Architectuurstudio Iris Schutten) hebben in programmalijn B had met als thema - Kansen in een tijd van leegstand en krimp deelgenomen. Zij hebben twee verschillende methoden en ontwikkelvisies gepresenteerd hoe je met leegstand kunt omgaan middels de video Hotel Transvaal*-*****, verblijf in de tussentijd en het concept van het culturele experiment Under Construction dat zich vooral richt op ontwikkelend beheer.

Kansen in een tijd van leegstand en krimp

Steden voelen de gevolgen van de financiële crisis die overheden en projectontwikkelaars dwingt om bouwprojecten te vertragen of zelfs te schrappen. Binnenstedelijke terreinen liggen langer braak en gebouwen staan langduriger leeg. Deze verschijnselen beïnvloeden het leefklimaat in steden en wijken negatief. Maar liggen er ook kansen? Experts uit diverse disciplines geven hun visie en presenteren strategieën uit de praktijk om stedelijke gebieden te revitaliseren.

Verdere sprekers: Ronald Rietveld, Rietveld Landscape; Frank Strolenberg, programmamanager Nationaal Programma Herbestemming; Jeanne van Heeswijk, kunstenaar; Henriette Waal, ontwerper publieke ruimte; Bart Witte en Luc Janssens, directie Expodium, platform voor jonge kunst; Floris Schiferli, 2012 Architecten.

Lees hier het artikel 'Omarmen van leegte' van Floor Tinga
Meer info LOKO10

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

- Programma "Under Construction, pionieren in de Tussentijd" gaat niet door.

Het voormalige wijk- en dienstencentrum, midden in de Haagse krachtwijk Transvaal, komt binnenkort leeg. De gemeente Den Haag heeft in het begin van 2010 aan Sabrina Lindemann (kunstenaar/urban curator, Mobiel projectbureau OpTrek) en Iris Schutten (architect/publicist, Studio Iris Schutten) opdracht gegeven om een plan te ontwikkelen voor een nieuwe sociaal-culturele functie in dit gebouw.
Lindemann en Schutten stelden het programma 'Under Construction' voor waarin in samenwerking met mensen en organisaties uit de buurt, stad en wereld het gebouw gedurende 2 jaar zijn eigen gebruik en bouwplan kon uitvinden.

Door de huidige bezuinigingen gaan de plannen helaas niet door. De verantwoordelijke wethouder van de gemeente Den Haag heeft besloten het gebouw zo snel mogelijk te gaan verkopen.

------------------------------------------------------------------------------------------

- Publicaties te koop:

1.  OpTrek in Transvaal. Over de rol van publieke kunst in de stedelijke ontwikkeling. Interventies en onderzoek een overzichtswerk dat  inzicht geeft in het archief met alle opdrachten en projecten die Mobiel projectbureau OpTrek in de Haagse wijk Transvaal realiseerde in de periode 2002-2009. Daarbij reflecteert deze publicatie op de positie van kunstenaars in stedelijke transformatiegebieden en hun rol als urban curator. Veronica Hekking, Sabrina Lindemann, Annechien Meier [red] Nederlands- & Engelstalig | ISBN 978-94-90322-06-9 | Jap Sam Books |  www.japsambooks.nl  |

[link naar OpTrek in Transvaal: http://www.japsambooks.nl/nl/boeken/alle-titels/optrek-in-transvaal-over-de-rol-van-publieke-kunst-in-de-stedelijke-ontwikkeling-interventies-en-onderzoek/27]

2.  Stedelijke transformatie in de Tussentijd, Hotel Transvaal als    impuls voor de wijk beschrijft specifiek de tussentijd (de vaak langdurige periode tussen afbraak en nieuwbouw) als een fase met eigen potenties en kwaliteiten die gebruikt kunnen worden in de ontwikkeling van de stad. Sabrina Lindemann, Iris Schutten (red) Nederlandse en Engelse versie | NL: ISBN 978 90 8506 7481 | ENG: ISBN 978 90 8506 8181 | Uitgeverij SUN/Trancity | www.uitgeverijsun.nl |

[link naar Stedelijke transformatie in de Tussentijd: http://www.sunarchitecture.nl/catalogue/categori/sun-trancity/stedelijke_transformatie_in_de_tussentijd_9789085067481.html?sort=ti&lang=nl]


Contact: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it